Rynek odzieży streetwear

Rynek odzieży streetwear Streetwear, czyli tzw. odzież uliczna, staje się coraz większym sektorem w branży modowej na świecie. Styl ten został zapoczątkowany przez środowisko deskorolkarzy, surferów oraz kulturę hip-hop. Korzeni doszukiwać można się w Los Angeles pod koniec ubiegłego wieku. W tym przeglądzie rynku sprawdzamy, jak dziś wygląda rynek odzieży streetwear.

Rynek ciągników rolniczych w Polsce

Polski rynek ciągników rolniczych nadal jest potencjalnie duży. W Polsce użytkowanych jest ok. 1444 tysięcy ciągników rolniczych ze średnią mocą 45,3 kW, a ich średni wiek to ok. 25 lat, a stopień zużycia 77%. Rocznie rejestruje się od 20 do 30 tysięcy ciągników – są to zarówno maszyny nowe, jak i używane, sprowadzane z zagranicy.

Czytaj dalej

Rynek hutniczy w Polsce

Rynek hutniczy w Polsce ma długą tradycję w sektorze przemysłu. W dominującej większości jest to rynek prywatny (ok. 97% firm) i opiera się na produkcji i obróbce stali. Według prognoz World Steel Association, do 2050 popyt na stal wzrośnie o 50%, jednak zmiany w obszarze biznesowym i prawnym sprawiły, że produkcja stali w Unii Europejskiej staje się nierentowna, co powoduje tzw. ucieczkę produkcji hutniczej.

Jak wskazują eksperci, rynek hutniczy w Polsce w znacznym stopniu jest zależny nie od popytu na rynku, ale od zewnętrznych warunków funkcjonowania, które nie są obecnie sprzyjające dla przedsiębiorstw. Po dwóch latach spadków zużycia wyrobów hutniczych, prognozowana jest względna poprawa i stabilizacja branży w 2021 roku.

Czytaj dalej

Rynek e-commerce w czasie pandemii

Od kwietnia 2020 roku w polskiej gospodarce zaszły gwałtowne zmiany spowodowane pandemią COVID-19. Ograniczenia w handlu tradycyjnym znalazły swoje odbicie w wyniku PKB, który był o 2,8% niższy niż w 2019 roku.

W tym samym czasie rynek e-commerce zanotował dynamiczny wzrost i według szacunków w 2021 roku przebił już wartość 100 mld zł. Jest on teraz na 13. miejscu najszybciej rosnących rynków e-handlu na świecie. Szacuje się, że tendencja rozwojowa utrzyma się nawet do 2024 roku.

Czytaj dalej

Rynek budownictwa przemysłowego w Polsce

Rynek budownictwa przemysłowego to sektor zajmujący się przede wszystkim wznoszeniem i modernizacją hal produkcyjnych oraz magazynowych, a także obiektów związanych z energetyką. Ten typ budownictwa często stosuje nietypowe technologie architektoniczno-budowlane, co wynika ze specyfiki wykorzystania obiektów. Zarówno budynki magazynowe, jak i produkcyjne powinny posiadać możliwie największą przestrzeń użytkową pozwalającą optymalne ją wykorzystywać. Ponadto, tego typu obiekty muszą spełniać wymagania postawione przez przepisy prawne i odpowiadać normom bezpieczeństwa, a sama ich realizacja jest poprzedzana badaniami geodezyjnymi.

Czytaj dalej

Rynek gum w Polsce

Rynek gum i kauczuku w Polsce stale się rozwija, jesteśmy jednymi z największych eksporterów gum. Według danych Eurostat, Polska jest 10. największym eksporterem z udziałem na poziomie 2,8%.

Czytaj dalej

Innowacje w e-commerce na rynku polskim

Zakupy online to nie tylko wygoda, większe możliwości wyboru czy łatwość zawierania transakcji. Czynniki takie jak przenikanie się świata online i offline oraz hybrydowość rozmaitych rozwiązań wprowadzanych w przyspieszonym tempie pod wpływem pandemii COVID-19 wpływają na zachowania klientów, generują innowacje w e-commerce i z pewnością na stałe zmieniają kształt branży e-handlu.

Czytaj dalej

Rynek usług laboratoryjnych w Polsce

Rynek usług laboratoryjnych w Polsce w długofalowej perspektywie będzie rozwijał się. Liczba medycznych laboratoriów diagnostycznych w Polsce rośnie. 60% laboratoriów analitycznych stanowią laboratoria prywatne. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest outsourcing, gdzie laboratorium zewnętrzne wykonuje całość lub część badań.

Rynek usług laboratoryjnych w Polsce – wielkość i wartość rynku

Liczba medycznych laboratoriów diagnostycznych jedno- i wielospecjalistycznych w Polsce rośnie. Według Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych jest ich obecnie w Polsce 2734 – najwięcej w województwie mazowieckim (435), a najmniej w lubuskim (56). Rynek usług laboratoryjnych jest zdominowany przez małe i średnie pracownie diagnostyczne. Dane Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z 2017 r. podają, że 26% laboratoriów to zakłady małe (1-3 pracowników fachowych), 65% – zakłady średnie (4-24 pracowników fachowych), 9% – zakłady duże (powyżej 25 pracowników fachowych). Na 10 tys. mieszkańców przypadają średnio 3 laboratoria.

W 2021 r. prawo wykonywania zawodu posiada 16653 diagnostów laboratoryjnych. W placówkach ochrony zdrowia NFZ na koniec 2019 r. pracowało 10446 diagnostów laboratoryjnych. W Polsce zawód ten jest jednym z najsilniej sfeminizowanych zawodów, podobnie jak zawody położnych, pielęgniarek oraz farmaceutów.

Największą część rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD) w Polsce pod względem wartości stanowi sprzedaż odczynników. Obejmuje on odczynniki, aparaturę, obsługę posprzedażną, pojemniki na próbki i dzierżawę aparatury. Udział odczynników w wartości rynku w latach 2010–2015 wynosił od 86% do 90%.

Liczba badań diagnostycznych

Dotąd trudno było oszacować liczbę badań diagnostycznych wykonywanych w Polsce, a tym samym porównać ją z liczbami w innych krajach, ponieważ nie istniały żadne statystyki na ten temat. W latach 2014-2020 Departament Badań Społecznych GUS przeprowadził pilotażowe badanie dotyczące diagnostyki medycznej w ramach projektu „Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia”. Miało ono na celu zapełnienie luki informacyjnej. Na podstawie zebranych danych z 2937 zakładów leczniczych (35,6% wszystkich jednostek) wynika, że w 2016 r. jedno zbadane laboratorium diagnostyczne wykonało przeciętnie ponad 141 tys. badań. Szacunkowo ok. 80% z nich finansowane było ze środków publicznych. W punkcie pobrań uczestniczącym w badaniu przyjęto średnio 27 tys. próbek do badania.

Według danych Europejskiego Zrzeszenia Producentów Materiałów do Diagnostyki in vitro (European Diagnostic Manufacturers Association, EDMA) w 2017 r. Polska wydała na badania laboratoryjne jednego obywatela 8 euro rocznie. Na diagnostykę wydali więcej Litwa, Łotwa, Estonia czy Słowacja i Czechy (ponad 14 euro na osobę). Europejska wartość średnia to około 20 euro, a najlepsi wydają aż 45 euro (Szwajcaria).

Diagnostyka w czasach pandemii COVID-19

Czasy pandemii COVID-19 to trudny okres dla całej gospodarki. Pandemia wpłynęła także na rynek usług laboratoryjnych. Wiele badań komercyjnych zostało przełożonych na późniejszy okres, a nawet przeprowadzanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa nie równoważy negatywnych skutków pandemii dla rynku diagnostyki laboratoryjnej. Spośród 2734 medycznych laboratoriów diagnostycznych testy na COVID-19 przeprowadza zaledwie 309 (stan na 2.04.2021 r. wg. danych Ministerstwa Zdrowia). Laboratoria zaczęły ponownie przyjmować chętnych wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji.

Jednak przewiduje się, że w długofalowej perspektywie zapotrzebowanie na usługi diagnostyczne znacząco wzrośnie. Wpływ na to będzie mieć rosnąca świadomość społeczeństwa co do ogromnej roli badań diagnostycznych zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu wszelkich chorób (także wirusowych czy cywilizacyjnych).

W opinii przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych jest to jednak nadal segment niedofinansowany, co widać szczególnie w obszarze kadr i organizacji laboratoriów w Polsce (braki kadrowe i niskie wynagrodzenia). Eksperci zwracają także uwagę na deficyt nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej oraz słabe wyposażenie laboratoriów z obszaru biologii molekularnej.

Outsourcing medycznych usług diagnostycznych

Od kilku lat występuje trend spadkowy udziału laboratoriów publicznych w całkowitej liczbie laboratoriów. Ich udział zmniejszył się z 51,7% na koniec 2014 r. do 49,8% na koniec 2016 r. W 2018 r. szacowano, że 60% laboratoriów analitycznych w Polsce stanowiło laboratoria prywatne. Eksperci twierdzą, że podział własnościowy laboratoriów ciągle się zmienia, ponieważ laboratoria przejmowane są przez kapitał prywatny, szczególnie przez kapitał zagraniczny, który w 2017 r. posiadał w lecznictwie otwartym ok. 50% laboratoriów, a w szpitalach 25%.

Coraz częściej szpitale przekazują obsługę diagnostyki laboratoryjnej podmiotom zewnętrznym.  Medyczne laboratoria diagnostyczne są postrzegane jako źródło kosztów, a nie jako ważny instrument umożliwiający prawidłowe leczenie, krótszą hospitalizację czy brak powikłań, a więc w rezultacie także mniejsze nakłady na leczenie. Z danych Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wynika, że „w 2018 r. ok. 25% (144 szpitale spośród 626 objętych badaniem) przekazało w outsourcing podmiotowi zewnętrznemu działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Najwyższy procent przekazywania usług na zewnątrz stwierdzono w województwie pomorskim (58%, tj. 21 szpitali spośród 36) oraz opolskim (48%, tj. 12 szpitali spośród 25), najniższy natomiast w województwach podlaskim (8%, tj. 2 szpitale spośród 25), dolnośląskim (10%, tj. 5 szpitali spośród 51) i wielkopolskim (11%, tj. 5 szpitali spośród 46).”

Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku usług laboratoryjnych lub zlecić nam analizę innej branży?

Sprawdź, jak analiza rynku może pomóc Twojej firmie!

Skontaktuj się z nami!

Autor: Marta Dzienkiewicz

Źródła:

GUS (2020), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Grzela E. (2020), Diagnostyka laboratoryjna wyszła z cienia

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2020  

NIK (2017), Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej

Szmitkowski M. (2017), Aktualne problemy diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, „LaboratoriumPrzegląd Ogólnopolski”

Polskie firmy w marcu przekazały ponad 100 milionów wsparcia na walkę z COVID-19

W marcu polski biznes przekazał na walkę z koronawirusem ponad 100 mln zł w gotówce lub przelewem. Do tego, należy doliczyć pomoc przekazaną w formie rzeczowej m.in. w formie żywności lub sprzętu. Właśnie ukazał się raport podsumowujący społeczną odpowiedzialność biznesu w Polsce w czasie kryzysu. 

Czytaj dalej

Rynek opakowań w Polsce