BIZNES DLA UKRAINY.
DZIAŁANIA CSR POLSKIEGO BIZNESU,
WSPIERAJĄCE WALCZĄCĄ UKRAINĘ