Rynek broni w posiadaniu osób prywatnych w Polsce

Rynek broni w posiadaniu osób prywatnych w Polsce

Liczba posiadanej broni palnej w Polsce przez osoby prywatne w 2020 roku wyniosła 587,9 tys. sztuk i przez ostatnie pięć lat obserwuje się w tym zakresie ciągły wzrost. 

W tym przeglądzie rynku pokazujemy, jak wygląda obecnie polski rynek broni będącej w posiadaniu osób prywatnych.

Z danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2015 roku w Polsce legalnie posiadanych egzemplarzy broni było zaledwie 390,8 tys. sztuk. Chęć Polaków w zakresie kupna broni podyktowane jest rosnącą zamożnością społeczeństwa oraz „odreagowania czasów”, kiedy w praktyce kupno broni było w Polsce wręcz niemożliwe.

Wprowadzone w 2011 roku ściśle określone kryteria w ramach ustawy o broni i amunicji spowolniły trend zakupu broni. Wpływ na to miało między innymi odebranie policji przywileju w wydawaniu pozwoleń na broń.

Segmenty rynku wg kategorii wykorzystania broni

Najwięcej broni w Polsce, na którą otrzymuje się pozwolenie, to ta, która wykorzystywana jest do celów sportowych i kolekcjonerskich. W kategorii sportowej w 2020 roku liczba ta zwiększyła się o 13,8 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem, a w przypadku kategorii kolekcjonerskiej nabyto 14,9 tys. sztuk broni. Liczba broni, którą wykorzystuje się do celów ochrony osobistej (gdzie w procesie nadawania pozwoleń wciąż dużą rolę odgrywa opinia policji), niemal w ogóle nie zwiększyła się w tym okresie w porównaniu z danymi z lat ubiegłych.

Pozwolenia na broń a rejestracja broni

Należy zwrócić uwagę na różnicę między wydanymi pozwoleniami na broń, a liczbą zarejestrowanych sztuk broni. Pod koniec 2020 roku było to 234,9 tys., a 5 lat wcześniej 192,8 tys. sztuk.

Warto także nadmienić, że niektóre osoby mogą posiadać więcej niż jedno pozwolenie na broń. Szacuje się, że prywatnych posiadaczy broni w Polsce jest ok. 170 tys., co oznacza, że ok. 3,5 tys. pozwoleń przypada na 1000 mieszkańców. Dla przykładu, w Czechach liczba ta wynosi 30/1000, w Niemczech 40/1000, a w Szwajcarii prawie 200 pozwoleń na 1000 mieszkańców.

Autor: Dominika Będkowska

Chcesz lepiej poznać swoją branżę – wartość rynku, trendy, firmy i potencjał rozwoju?

Zapytaj o analizę rynkuanalizę konkurencji!

Ponieważ jest to usługa dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Źródła:

Liczba broni w Polsce bije kolejne rekordy, Wiktor Ferfecki, Rzeczpospolita, www.rp.pl.

Pozwolenia na broń i licencje, www.malopolska.policja.gov.pl.

Akty prawne wg haseł: broń, amunicja i materiały wybuchowe, www.isap.sejm.gov.pl.