Tag Archive for: nalizy rynku

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Jednym z ważnych trendów w energetyce jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaika. Analiza rynku fotowoltaiki wykazała, że moduły fotowoltaiczne produkowane są głównie poza Europą (97%). Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej w zakresie ich produkcji.