W pracy często jesteśmy tak zaabsorbowani setkami pilnych i ważnych projektów, że nie mamy chwili, aby zająć się tym, co powinno stać u podstaw każdego działania i każdej decyzji w biznesie. O czym mowa? O danych, których dostarcza analiza rynku, analiza konkurencji research dla biznesu.

Zdarzają się firmy, w których – z powodu braku czasu lub kompetencji – decyzje biznesowe i strategie rozwoju nie opierają się na twardych danych. Jest to niestety prosta droga do porażki, bo chociaż intuicja w biznesie jest bardzo ważna, to zawsze musi jej towarzyszyć dogłębna znajomość rynku.

A zatem… W czym konkretnie może pomóc analiza rynkowa, czyli ciągły proces gromadzenia i analizowania informacji o rynku, branży, klientach i konkurencji?

Analiza rynkowa to podejmowane dobrych decyzji

Analiza rynkowa jest potrzebna na każdym etapie cyklu życia firmy oraz jej produktów. To dzięki niej biznes można z sukcesem dostosowywać do zmieniających się potrzeb klientów, działań konkurencji, otoczenia technologicznego czy wizerunku marki.

Dane i wnioski z analizy rynku ułatwiają podejmowanie decyzji np. o wprowadzaniu nowych produktów, optymalizacji produkcji i logistyki, wdrażaniu innowacji czy wchodzeniu na rynki zagraniczne. Z analizy rynku mogą więc korzystać różne działy i piony funkcjonalne firmy – m.in. planowania, zarządzania, rozwoju, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, sprzedaży i marketingu.

Przed decyzją o rozpoczęciu biznesu, analiza rynku pomaga zweryfikować szanse na sukces i zaprojektować strategię wejścia na rynek. Gdy firma ubiega się o wsparcie inwestora, dotacje lub granty, analiza rynku dostarcza danych, które pozwalają udowodnić, że dany pomysł przyniesie zyski. Przedsiębiorstwa już działające na rynku mogą dzięki analizie rynku zidentyfikować bariery rozwoju, czynniki sukcesu, a także nowe rynki, segmenty klientów i możliwości rozwoju. A w schyłkowej fazie biznesu, analiza rynku przynosi informacje o kosztach wyjścia z branży albo wspiera proces sprzedaży firmy.

Analiza rynku to identyfikacja możliwości biznesowych

Chcąc podejmować decyzje, które będą wspierały rozwój firmy, trzeba regularnie i dokładnie monitorować sytuację w swojej branży. Oznacza to konieczność ciągłej analizy całego otoczenia firmy – ekonomicznego, prawnego, technologicznego oraz konkurencyjnego. W ramach tego procesu należy zbierać i analizować informacje dotyczące czterech kluczowych obszarów: rynku, klientów, konkurencji i źródeł przewagi konkurencyjnej.

Prowadzony w ten sposób przegląd rynku pozwoli odpowiedzieć na szereg szczegółowych pytań, które pojawiają się w czasie codziennej pracy w biznesie. Czy na rynku jest miejsce dla kolejnego gracza lub produktu? Jakie są perspektywy rozwoju całego rynku lub jego konkretnego segmentu? Czy opłacalne będzie wejście na rynki zagraniczne? Jaki jest koszt wejścia na rynek i ewentualnego wyjścia z niego? Jakie czynniki sukcesu zdecydowały o dynamicznym rozwoju liderów rynku? Jakie strategie produkcji, logistyki, sprzedaży czy marketingu stosują inne firmy z branży? W czym konkurencja jest lepsza, a jakie są jej słabe strony? Jakie są potrzeby, zwyczaje i preferencje konsumentów? Jakie nowe trendy rynkowe, technologiczne lub konsumenckie pojawiają się w branży?

Analiza rynkowa to dane do opracowania strategii

Analiza rynku wymaga dużego zaangażowania, sporej ilości czasu, a także specjalistycznej wiedzy na temat źródeł informacji, harmonizacji danych, weryfikacji informacji oraz metod analizy i wnioskowania. Ten spory wysiłek jednak opłaca się, ponieważ zaowocuje dobrymi decyzjami biznesowymi i ułatwi osiągnięcie sukcesu w biznesie.

Dlatego nie warto traktować analizy rynku po macoszemu i zlecać jej niedoświadczonej, przypadkowej osobie, np. stażyście czy asystentowi. A jeśli w firmie brakuje kompetencji albo czasu, warto rozważyć zlecenie monitoringu branży i analizy rynku profesjonalnej firmie, takiej jak Market Hub. Zazwyczaj nie jest to duży koszt, a zyskać można bardzo wiele: oszczędność czasu oraz dostęp do aktualnych i zweryfikowanych danych, które mogą stać się podstawą strategii rozwoju firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać wycenę
– bezpłatną i bez żadnych zobowiązań?

Skontaktuj się z nami!