• ANALIZA PEST

  Rozwój firmy z uwzględnieniem czynników kształtujących sytuację w branży

  ZŁÓŻ ZAPYTANIE

ANALIZA PEST

Czynniki
polityczne
Czynniki
ekonomiczne
Czynniki
społeczne
Czynniki
technologiczne

NA CZYM POLEGA ANALIZA PEST?

Analiza PEST jest jakościową metodologią badawczą, która służy do przeglądu makrootoczenia przedsiębiorstwa. Jej nazwa pochodzi od analizowanych aspektów:

 • P – Political, czyli czynniki polityczne, w tym cały system polityczny i prawny kraju i regionu (np. Polski i Unii Europejskiej),
 • E – Economic, czyli czynniki ekonomiczne, do których można zaliczyć m.in. tempo rozwoju gospodarczego i stopień zamożności społeczeństwa,
 • S – Social, czyli czynniki społeczne, w tym dane demograficzne, styl życia, zmiany społeczne czy poziom wykształcenia,
 • T – Technological, czyli czynniki technologiczne, które obejmują także wydatki na badania i rozwój, innowacje, trendy oraz tempo zmian w tym obszarze.

Aby kompleksowo przeanalizować makrootoczenie firmy, do analizy PEST warto również dołączyć dwa dodatkowe tematy. Wtedy mówi się o analizie PESTEL, która obejmuje również:

 • E – Environment, czyli czynniki środowiskowe związane z dbałością o przyrodę i wpływem na planetę,
 • L – Legal, czyli czynniki prawne obejmujące m.in. ustawy, kodeksy i dyrektywy danego kraju i regionu.

KIEDY WARTO ZASTOSOWAĆ ANALIZĘ PEST?

Analiza PEST pozwala dokonać szczegółowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa na tle jego otoczenia makroekonomicznego. Znajomość czynników, które determinują rozwój rynku, kształtują branżę i oddziałują na firmę, ułatwia realizację szeregu zadań o charakterze operacyjnym i strategicznym, m.in.:

 • opracowanie strategii wzrostu firmy i zidentyfikowanie najbardziej zyskownych obszarów rozwoju – nowe trendy, nisze, rynki, segmenty klientów czy dobrze rokujące obszary geograficzne,
 • przeprowadzenie analizy wykonalności projektu i podjęcie decyzji o nowej inwestycji – np. wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmiana technologii produkcji czy wdrożenie innowacji,
 • zaprojektowanie oferty, marketingu i sprzedaży dostosowanych do zmieniającej się sytuacji rynkowej – np. trendów konsumenckich, innowacji technologicznych czy zmian prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji do pozyskania nowych źródeł finansowania – np. biznesplan dla inwestora, aplikacja o grant lub dotację.

DLACZEGO ZLECIĆ ANALIZĘ PEST WŁAŚNIE NAM?

Warunkami skuteczności stosowania analizy PEST są know-how i doświadczenie – od etapu pozyskania danych, przez ich weryfikację, harmonizację i analizę, aż po wnioskowanie oraz opracowywanie rekomendacji. W MarketHub posiadamy wszystkie te kompetencje, a także:

 • potrafimy dotrzeć nawet do trudno dostępnych danych,
 • znamy tysiące rzetelnych źródeł informacji,
 • wyszukujemy informacje w 9 językach,
 • korzystamy z profesjonalnych, nierzadko drogich narzędzi,
 • posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu analizy PEST,
 • pracowaliśmy dla wielu branż, w tym dla przemysłu, produkcji, segmentu innowacji oraz rynku handlu, e-commerce i usług.

KLIENCI CENIĄ NASZ RESEARCH
ZA ISTOTNY WKŁAD W ROZWÓJ ICH FIRM

W trakcie współpracy zespół Infobrokerskiej wykazał się dużą elastycznością i zaangażowaniem w realizowany projekt, dlatego polecam usługi tej firmy.

Kombud

Serdecznie polecam współpracę z firmą Infobrokerska.pl każdemu, komu zależy na oszczędności czasu pracowników i kosztów oraz otrzymaniu informacji dostosowanych do potrzeb firmy.

greensteam

Firma wykonała dla nas w języku angielskim analizę rynku produktu, obejmującego kraje europejskie i pozaeuropejskie. Firma wykazała się dużym zrozumieniem naszych potrzeb biznesowych, decydując się na przygotowanie pierwszej części analizy w wymagająco krótkim czasie, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Przedstawione informacje stanowią duży wkład do zasobów wiedzy naszej spółki.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić usługi firmy każdemu przedsiębiorcy, poszukującemu specjalistycznego wsparcia w dziedzinie analizy rynku.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. potwierdza wykonanie dzieła w ramach projektu „Kapitał na Innowacje” PO IG, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej w zakresie analizy desk research rynku na produkt informatyczny do nauki muzyki w Niemczech i Polsce oraz analizę potencjalnych konkurentów firmy.

MARR

Firma sumiennie i terminowo wywiązała się z realizacji projektu. Doświadczenie w realizacji tego typu usług i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie oraz otwartość na dostosowanie projektu do naszych potrzeb.

Nasza współpraca przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego rekomendujemy Markethub jako specjalistę w wyszukiwaniu i analizie informacji dla biznesu.

DOŁĄCZ DO MAREK, KTÓRE ODNOSZĄ SUKCES
DZIĘKI NASZEMU RESEARCHOWI

Masz pytanie?
Zadzwoń do nas!

503 666 166 lub 668 759 555

Zapytaj o analizę rynku dla Twojej firmy

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.