• ANALIZA SWOT

  Optymalizacja strategii i procesów dzięki analizie firmy i jej otoczenia

  ZŁÓŻ ZAPYTANIE

ANALIZA SWOT

Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia

NA CZYM POLEGA ANALIZA SWOT?

Analiza SWOT jest jedną z najbardziej popularnych metod dokonywania oceny zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Polega na zebraniu oraz przeanalizowaniu danych z czterech obszarów, od których wzięła swoją nazwę:

 • S – Strengths, czyli mocne strony,
 • W – Weaknesses, czyli słabe strony,
 • O – Opportunities, czyli szanse i okazje do rozwoju,
 • T – Threats, czyli zagrożenia dla dalszego rozwoju.

Aby w jak najszerszym zakresie wspierać naszych klientów, w MarketHub dodajemy jeszcze jedną ważną część do naszych projektów – na podstawie dokonanej analizy przygotowujemy gotowe do wdrożenia rekomendacje.

W JAKICH OBSZARACH STOSOWAĆ ANALIZĘ SWOT?

Analiza SWOT jest metodą o niezwykle szerokim spektrum zastosowania. Można ją wykorzystać do analizy dosłownie każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • zarządzanie firmą i strategia,
 • procesy i działania operacyjne,
 • produkcja oraz logistyka,
 • rozwój produktów i usług,
 • komunikacja marketingowa,
 • sprzedaż i kanały dystrybucji,
 • innowacje oraz technologie,
 • planowanie i wdrażanie inwestycji,
 • zmiany i trendy rynkowe.

JAK ANALIZA SWOT POMAGA ROZWIJAĆ BIZNES?

W wyniku analizy SWOT można określić obecną pozycję badanego obszaru oraz zidentyfikować najbardziej zyskowne i najmniej ryzykowne kierunki dalszego wzrostu. Mając tę wiedzę, łatwiej jest tworzyć biznesplany, aplikacje do grantów i dokumenty dla inwestorów, a także podejmować decyzje o dalszych działaniach, takich jak:

 • zidentyfikowanie i wybranie priorytetowych kierunków dalszego rozwoju,
 • stworzenie lub zmiana strategii wzrostu, marketingu lub sprzedaży,
 • zoptymalizowanie procesów oraz metod zarządzania firmą,
 • opracowanie modeli biznesowych oraz sprzedażowych,
 • wprowadzenie programów naprawczych w obszarach wymagających zmiany,
 • dostosowanie działalności i oferty do zmieniających się warunków rynkowych,
 • określenie kluczowych czynników lub produktów, które mają decydujący wpływ na rozwój firmy, a następnie umacnianie ich jako źródła przewagi konkurencyjnej.

JAKIE RODZAJE ANALIZY SWOT WYKONUJEMY?

W MarketHub bardzo często stosujemy analizę SWOT, posiłkując się nią przy realizacji różnorodnych projektów dla wielu segmentów rynkowych – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Nasze bogate doświadczenie w wykorzystywaniu tej metodologii pozwala nam poprawnie zidentyfikować mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazać konkretne, gotowe do wdrożenia rekomendacje, które pomagają naszym klientom podejmować lepsze decyzje o dalszym rozwoju ich biznesów.

Wśród realizowanych przez nas projektów z użyciem analizy SWOT są:

 • analiza firmy,
 • analiza produktu lub usługi,
 • analiza rynku,
 • analiza sektora.

KLIENCI CENIĄ NASZ RESEARCH
ZA ISTOTNY WKŁAD W ROZWÓJ ICH FIRM

W trakcie współpracy zespół Infobrokerskiej wykazał się dużą elastycznością i zaangażowaniem w realizowany projekt, dlatego polecam usługi tej firmy.

Kombud

Serdecznie polecam współpracę z firmą Infobrokerska.pl każdemu, komu zależy na oszczędności czasu pracowników i kosztów oraz otrzymaniu informacji dostosowanych do potrzeb firmy.

greensteam

Firma wykonała dla nas w języku angielskim analizę rynku produktu, obejmującego kraje europejskie i pozaeuropejskie. Firma wykazała się dużym zrozumieniem naszych potrzeb biznesowych, decydując się na przygotowanie pierwszej części analizy w wymagająco krótkim czasie, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Przedstawione informacje stanowią duży wkład do zasobów wiedzy naszej spółki.

Z pełnym przekonaniem mogę polecić usługi firmy każdemu przedsiębiorcy, poszukującemu specjalistycznego wsparcia w dziedzinie analizy rynku.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. potwierdza wykonanie dzieła w ramach projektu „Kapitał na Innowacje” PO IG, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej w zakresie analizy desk research rynku na produkt informatyczny do nauki muzyki w Niemczech i Polsce oraz analizę potencjalnych konkurentów firmy.

MARR

Firma sumiennie i terminowo wywiązała się z realizacji projektu. Doświadczenie w realizacji tego typu usług i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie oraz otwartość na dostosowanie projektu do naszych potrzeb.

Nasza współpraca przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego rekomendujemy Markethub jako specjalistę w wyszukiwaniu i analizie informacji dla biznesu.

DOŁĄCZ DO MAREK, KTÓRE ODNOSZĄ SUKCES
DZIĘKI NASZEMU RESEARCHOWI

Masz pytanie?
Zadzwoń do nas!

503 666 166 lub 668 759 555

Zapytaj o analizę rynku dla Twojej firmy

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.