Rynek dronów

Rynek dronów – Case study

Niedawno przeprowadziliśmy obszerną analizę rynku dronów / rynku BSP, czyli bezzałogowych statków powietrznych komercyjnych i wojskowych w Polsce, Europie oraz w skali globalnej.

ANALIZA RYNKU DRONÓW

Zrealizowany przez nas projekt składał się z kilku etapów i obejmował m.in. takie elementy jak:

  • analiza kondycji rynku oraz oszacowanie wartości i wielkości rynku – informacje te pozwoliły klientowi określić udział rynkowy, który należy osiągnąć, aby spełnić założone cele finansowe, a także pozwoliły wskazać, na jakim etapie rozwoju obecnie jest rynek dronów;
  • segmentacja rynku – wykonana w celu określenia grup klientów i umożliwienia zwiększenia skuteczności sprzedaży poprzez dopasowanie strategii marketingowej do konkretnej grupy odbiorców;
  • analiza konkurencji – pozwoliła zidentyfikować główne kanały dystrybucji, poznać stosowane modele biznesowe oraz ustalić strategię cenową;
  • analiza porównawcza – miała za zadanie pomóc ustalić dobre praktyki oraz zaproponować możliwe do zastosowania strategie wprowadzenia nowych produktów na rynek dronów.

CELE ANALIZY

Głównym celem analizy rynku było ukazanie naszemu klientowi, z kim mierzy się, wchodząc na rynek dronów. W wyniku przeprowadzonej analizy klient uzyskał informacje, kto jest jego konkurencją, jaki udział w rynku mają inne firmy, jaki rodzaj promocji stosują najwięksi gracze oraz jakie podstawy prawne obowiązują w danym regionie. Poznanie szczegółowych informacji na te tematy dało naszemu klientowi możliwość zbudowania odpowiedniej strategii wejścia na nowe rynki oraz zaistnienia na nich.

EFEKTY ANALIZY

Przeprowadzona przez nas analiza pozwoliła ustalić na przykład, że największym eksporterem dronów wojskowych w Europie była Francja. Szacunki wskazują, że do 2050 roku w Europie będzie działało 7 mln dronów rekreacyjnych, a rządowych ok. 400 tys. Sam europejski sektor dronów będzie zatrudniał ponad 100 tys. osób. Natomiast firmy, które funkcjonują już na rynku BSP, do komunikacji ze swoimi klientami wykorzystują platformy Facebook, LinkedIn, Twitter oraz YouTube, a znacznie rzadziej Instagram. To zaledwie kilka spośród ogromu danych, które udało nam się zebrać podczas realizacji tego projektu, a które pomogły naszemu klientowi zidentyfikować kierunki rozwoju.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Istotne korzyści, jakie klient uzyskał dzięki naszej analizie to:

  • poznanie skutecznych kanałów marketingowych na rynku dronów;
  • wyznaczenie perspektywicznych obszarów inwestycyjnych na podstawie analizy trendów na światowym rynku wojskowych bezzałogowych statków powietrznych;
  • zidentyfikowanie głównych czynników, które napędzają globalny rynek BSP, zapewniając jasny obraz przyszłych możliwości, które można wykorzystać i które mogą doprowadzić do wzrostu przychodów;
  • poznanie aktualnych programów podejmowanych przez ministerstwa wewnętrzne różnych krajów na globalnym rynku BSP.

WARUNKI SKUTECZNOŚCI PROJEKTU

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu analiz rynku jesteśmy w stanie dotrzeć do informacji, które nie są łatwo dostępne. Mowa tu m.in. o zaawansowanych bazach z danymi statystycznymi, branżowych źródłach, stosowaniu odpowiednich operatorów czy narzędzi docierania do informacji. Poza dotarciem do danych, bardzo ważna jest też kwestia prawidłowej ich interpretacji. Dzięki naszym kompetencjom w obszarze analizy i wizualizacji danych, zebrane informacje przedstawiamy w postaci przejrzystego dokumentu lub prezentacji, dając jednocześnie wyraźne wskazówki i rekomendacje na temat badanego rynku.

RAPORT Z ANALIZY

Nasze raporty są zbudowane tak, aby odpowiadały dokładnym potrzebom klienta. W przypadku analizy rynku BSP, przeprowadzona analiza konkurencji uwzględniała m.in. takie elementy jak porównanie cen, funkcjonalności, zastosowań oraz komunikacji marketingowej. Narzędzia, jakie zastosowaliśmy podczas tej analizy rynku, dotyczyły pozyskania danych również na temat tego, z jakich działań sprzedażowych korzysta konkurencja oraz ile wynoszą jej wydatki na reklamy. Zaś na kolejnych etapach projektu skupiliśmy się na interpretacji danych pozyskanych metodą desk research oraz na wyciągnięciu z nich praktycznych wniosków i rekomendacji.

Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.