Blockchain – jedna z najbardziej zyskownych technologii B2B

Blockchain – jedna z najbardziej zyskownych technologii B2B

Nowoczesne technologie oraz innowacje, takie jak blockchain, w dużym stopniu definiują przyszłość biznesu. Wyznaczają kierunki rozwoju całych branż i sektorów gospodarki. Wpływają też na to, jak funkcjonują i rozwijają się pojedyncze firmy. Ale także kształtują trendy, oczekiwania i wymagania konsumenckie.

Z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy nowoczesna technologia jest kluczowa do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększania sprzedaży. Pomaga m.in. usprawniać działalność operacyjną, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, a także szybciej wychwytywać nowe możliwości biznesowe.

Technologie, które mają obecnie największy wpływ na biznes

Z przygotowanego przez Market Hub bezpłatnego raportu pt. „Najbardziej zyskowne technologie dla biznesu” wynika, że najciekawszymi i najbardziej zyskownymi dla biznesu technologiami są obecnie:

 • blockchain,
 • sztuczna inteligencja,
 • rzeczywistość wirtualna,
 • automatyzacja i robotyzacja,
 • Internet of Things,
 • technologie wspierające ochronę klimatu.

Blockchain – wartość rynku, potencjał rozwoju

Jedną z ciekawszych technologii, które przynoszą już dziś wiele korzyści dla biznesu, jest blockchain. Rozwiązanie to służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie.

W sieci blockchain można śledzić oraz kupować / sprzedawać zarówno przedmioty materialne typu dom, samochód czy gotówka, ale także zasoby niematerialne takie jak własność intelektualna, patenty czy prawa autorskie.

Eksperci przewidują, że wartość globalnego rynku blockchain wzrośnie z 3 mld USD zanotowanych w 2020 roku do 39,7 mld USD do 2025 roku, przy rocznym współczynniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 67,3% w latach 2020-2025.

Blockchain – zastosowania

 • Technologia blockchain jest obecnie wykorzystywana m.in. jako wsparcie dla firm i twórców w zarządzaniu własnością intelektualną.
 • Na rynku pojawiła się np. technologia NFT (Non-Fungible Token), która umożliwia potwierdzanie praw autorskich i nabywanie praw własności.
 • Blockchain może skutecznie wspierać wykrywanie fake newsów i pomagać w uwierzytelnianiu informacji.
 • W branży gier może być wykorzystywany do tworzenia zdecentralizowanych gier cyfrowych.
 • W branży projektowej służyć może do pomocy w ochronie produktów przed podrabianiem.

***

Więcej danych na temat najciekawszych trendów technologicznych można znaleźć w bezpłatnym raporcie pt. „Najbardziej zyskowne technologie. Trendy w rozwiązaniach B2B. Przewodnik dla biznesu”.