Analiza rynku siatek ochronnych

Analiza rynku siatek ochronnych – Case study

Do Market Hub zgłosiła się firma, która chciała wprowadzić do swojej oferty plastikowe siatki ochronne. Klient zainteresowany był ich produkcją i posiadał ogólne rozeznanie rynku. Potrzebował jednak informacji na temat potencjalnej konkurencji oraz niezbędnego sprzętu, których miała dostarczyć przeprowadzona przez nas analiza rynku siatek ochronnych.

POTRZEBA KLIENTA

Aby móc zrealizować inwestycję związaną z rozwojem parku maszynowego niezbędnego do wytwarzania nowego typu produktów, firma zwróciła się do nas w celu wykonania następujących zadań:

  • identyfikacja potencjalnej konkurencji na rynku produkcji plastikowych siatek ochronnych w Europie,
  • wyszukanie firm wytwarzających sprzęt do produkcji siatek,
  • weryfikacja dostępnych na rynku maszyn do produkcji i dotarcie do ich specyfikacji.

NASZA ANALIZA
Analiza rynku siatek ochronnych

Naszym zadaniem było przeanalizowanie rynku producentów plastikowych siatek ochronnych oraz urządzeń służących do ich produkcji. Wymagało to w pierwszej kolejności analizy konkurencji i ustalenia największych graczy na rynku europejskim, którzy już zajmują się wytwarzaniem podobnych produktów. Po ich identyfikacji, metodą desk research przeprowadziliśmy dogłębną analizę ich materiałów informacyjnych takich jak strony internetowe, fotografie, materiały prasowe oraz patenty. Pozwoliło nam to ustalić, z jakich urządzeń firmy te korzystają przy produkcji.

Kolejnym etapem analizy była identyfikacja firm produkujących tego typu sprzęt, który potencjalnie mógłby znaleźć się w parku maszynowym naszego klienta. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego researchu zidentyfikowaliśmy szereg firm i dokonaliśmy weryfikacji ich wiarygodności. Ponadto, uzyskaliśmy szczegółowe informacje dodatkowe, takie jak specyfikacja urządzenia, cena oraz oferowane przez producenta wsparcie instalacyjne i serwisowe.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Wszystkie zebrane informacje klient otrzymał od nas w formie przystępnej i przejrzystej prezentacji. Przeprowadzona analiza rynku siatek ochronnych oraz dogłębny research dostarczyły klientowi szczegółowych informacji dotyczących potencjalnej konkurencji na rynku, a także urządzeń niezbędnych do produkcji. Na tej podstawie nasz klient mógł podjąć finalną decyzję o inwestycji, a także zadecydować, z którym producentem maszyn powinien nawiązać współpracę.

Dostarczenie dokładnych danych pozwoliło przyspieszyć proces decyzyjny oraz ograniczyć ryzyko związane z nową działalnością.

Potrzebujesz podobnej usługi z zakresu analizy rynku lub analizy konkurencji? 

Ponieważ jest to oferta dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz nam, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy dla Twojej firmy bezpłatną wycenę projektu. 

* Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.