Rynek broni w posiadaniu osób prywatnych w Polsce

Liczba posiadanej broni palnej w Polsce przez osoby prywatne w 2020 roku wyniosła 587,9 tys. sztuk i przez ostatnie pięć lat obserwuje się w tym zakresie ciągły wzrost. 

W tym przeglądzie rynku pokazujemy, jak wygląda obecnie polski rynek broni będącej w posiadaniu osób prywatnych.

Czytaj dalej

Rynek współdzielonych hulajnóg elektrycznych w Polsce

W Polsce zainteresowanie e-mobilnością wciąż rośnie. Polacy coraz częściej przesiadają się z prywatnych samochodów i komunikacji miejskiej na urządzenia z napędem elektrycznym, takie jak skutery, rowery, deskorolki czy hulajnogi.

Czytaj dalej

Rynek odzieżowy

Na rynku odzieżowym w Europie największy przychód ze sprzedaży wygenerowały: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy oraz Rosja. Na świecie w tym zakresie przoduje Azja. Zaś Polska zajęła 11. miejsce w światowym eksporcie odzieży z udziałem w rynku na poziomie 2%.

Czytaj dalej

Nanotechnologia i rynek nanotechnologii w Polsce

Nanotechnologia to dzisiaj jeden z najlepiej rozwijających się interdyscyplinarnych kierunków, który łączy w sobie m.in. fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację, informatykę i inżynierię. To szczególny rodzaj technologii, który wykorzystuje techniki i metody o precyzji atomowej i molekularnej, które z kolei pozwalają wytwarzać produkty wyjątkowej klasy.

Dzięki osiągnięciom i wynikom wypracowanym w tej branży, powstają m.in. bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

Ponieważ nanotechnologie mogą być – i są – wykorzystywane w wielu branżach i segmentach, wyłoniły się nowe dziedziny naukowe takie jak nanomedycyna, spintronika, nanoelektronika, nanobiologia czy nanobiotechnologia.

Czytaj dalej

Rynek DIY w Polsce

Termin DIY (od angielskiego określenia „do it yourself”, czyli „zrób to sam”) stał się niezwykle popularny. Czas pandemii COVID-19 zachęcił konsumentów do samodzielnego robienia nie tylko remontów, ale też przedmiotów codziennego użytku. Rynek produktów budowlanych oraz dla majsterkowiczów (określany właśnie jako rynek DIY) odnotował w 2020 roku dwucyfrowe wzrosty.

Czytaj dalej

Rynek produktów zbożowych w Polsce

Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, Polska jest jednym z największych producentów zbóż oraz największym producentem pszenżyta na świecie. W 2020 roku zajęła 3. miejsce po Francji i Niemczech pod względem uzyskiwanych zbiorów.

Produkty zbożowe mają strategiczne znaczenie w gospodarce światowej, także w Polsce. Stanowią składnik pożywienia, a także znajdują zastosowanie w gorzelnictwie, piwowarstwie czy młynarstwie oraz w coraz większym stopniu w przemyśle, sektorze energetycznym czy farmaceutycznym.

Zboża można podzielić ze względu na rodzaj ziarna. Rozróżniamy zboża przemysłowe (konsumpcyjne) oraz paszowe. W przypadku tych pierwszych są to produkty, które znajdują zastosowanie w produkcji chleba, piwa, mąki, kaszy czy wódki. Towary paszowe, to te, które przeznaczone są na pasze, a powstają z kukurydzy, jęczmienia, owsa itp.

W tym przeglądzie rynkowym sprawdzamy, jak rozwija się rynek produktów zbożowych w Polsce – m.in. zbiory i ceny zbóż, a także powierzchnia upraw.

Czytaj dalej

Globalny rynek VR

VR (ang. Virtual Reality), czyli wirtualna rzeczywistość, to technologia pozwalająca tworzyć sztuczny obraz rzeczywistości. Na VR składa się odpowiedni software i hardware, czyli oprogramowanie i sprzęt. Do wirtualnej rzeczywistości konieczny jest headset, czasem określany po polsku jako gogle. W zależności od modelu gogli, inne elementy zestawu VR mogą obejmować również kontrolery i sensory ruchu.

W tym artykule sprawdzamy, jak wygląda globalny rynek VR, jakie zastosowania ma obecnie ta technologia, a także jak rynek ten będzie rozwijał się w przyszłości.

Czytaj dalej

Rynek fotowoltaiki w Polsce

Moduły fotowoltaiczne produkowane są głównie poza Europą (97%), a Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej w zakresie ich produkcji.

Obecnie coraz większa w społeczeństwie jest świadomość konieczności ochrony środowiska oraz zmian w nim zachodzących. Obserwując rozwijającą się technologię, coraz częściej można dostrzec tu propozycje rozwiązań, które nie mają negatywnego wpływu na planetę. Jednym z ważnych trendów w energetyce jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaika.

Czytaj dalej

Rynek budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny

Pod pojęciem budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć wszystkie budynki mieszkalne, które służą do stałego zamieszkania. Według najnowszych danych opublikowanych przez GUS i dotyczących budownictwa mieszkaniowego, w okresie od stycznia do marca 2021 roku liczba mieszkań oddanych do użytku była wyższa niż przed rokiem. Obserwując statystyki z ostatnich lat, można zauważyć, że te liczby wciąż rosną.

W tym przeglądzie rynkowym sprawdzamy, jak obecnie wygląda i jak zmienia się rynek budownictwa mieszkaniowego (rynek pierwotny) w Polsce.

Czytaj dalej

Rynek odpadów komunalnych w Polsce i Europie

W Europie największym producentem odpadów komunalnych w 2019 roku była Dania, następnie Luksemburg oraz Norwegia. Polska w tym zestawieniu zamykała listę, plasując się tuż za Belgią, Węgrami i Estonią. Polska była więc na czołowym miejscu wśród wszystkich państw europejskich, wytwarzając najmniej odpadów komunalnych.

Czytaj dalej