Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Jednym z ważnych trendów w energetyce jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaika. Analiza rynku fotowoltaiki wykazała, że moduły fotowoltaiczne produkowane są głównie poza Europą (97%). Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej w zakresie ich produkcji.

Analiza rynku pomp ciepła w Polsce – Case study

Zespół MarketHub wykonał badanie dla firmy, która potrzebowała analizy dotyczącej rynku pomp ciepła dużej mocy. Przygotowany raport miał na celu określić obecną sytuację oraz ukazać potencjał rynku. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta, nasza analiza rynku pomp ciepła została zrealizowana z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na tę branżę.