Analiza rynku biotechnologicznego pokazuje, że dziedzina ta jest uważana za przyszłość medycyny oraz kluczowy kierunek branży life science. Również w Polsce zwiększa się liczba firm, start-upów i prowadzonych badań w tej dziedzinie, co stale zwiększa wartość rynku. Rynek biotechnologiczny w Polsce jest wciąż uważany za stosunkowo młody i rozwija się bardzo dynamicznie.

Analiza rynku biotechnologicznego w Polsce

W 2020 roku działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 177 przedsiębiorstw — o 2,2% mniej niż rok wcześniej. W tych przedsiębiorstwach pracowało 3911 osób. Ponadto, w 2020 roku działalność badawczą i rozwojową prowadziło 227 podmiotów, czyli o 1,3% mniej niż w roku wcześniejszym. W działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 7755 osób, z czego prawie 3/4 stanowili badacze. Nakłady wewnętrzne poniesione na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosły 1090,1 mln zł, co oznacza wzrost w skali roku o 11,6%.

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, w 2020 roku przeważały małe firmy (do 49 pracowników) – stanowiły one 53,1% wszystkich przedsiębiorstw biotechnologicznych. Dodatkowo udział przedsiębiorstw średnich (od 50 do 249 pracowników) i dużych (od 250 pracowników) wyniósł odpowiednio 28,3% i 18,6%.


Wynik EBITDA (skumulowany z ostatnich czterech kwartałów) dla branży biotechnologicznej na koniec IV kwartału 2020 roku i I kwartału 2021 roku kształtował się na poziomie 0,5 mld zł. Wynik ten od IV kwartału 2019 roku wzrósł o 5602%. Z kolei kapitalizacja tych spółek między I kwartałem 2020 roku a I kwartałem 2021 roku wzrosła o 36%. W 2020 roku rynek biotechnologiczny był wart 2 mld zł. W maju 2022 roku notowane na warszawskiej giełdzie spółki biotechnologiczne warte były prawie 8 mld złotych.

Liderzy rynku biotechnologicznego w Polsce

Według najnowszych zestawień, liderem rynku biotechnologicznego w Polsce jest firma Celon Pharma, której wartość przekroczyła 2,2 mld zł. Celon Pharma to przedsiębiorstwo założone w 2002 roku. W skład firmy wchodzi ponad 200 naukowców, spośród których 1/3 ma tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii. Spółka zajmuje się zdywersyfikowaną działalnością obejmującą pracę nad lekami na choroby takie jak: choroba dwubiegunowa, schizofrenia, łuszczyca, cukrzyca czy astma. Następne w rankingu są firmy: Selvita, Ryvu Therapeutics oraz Mabion.

Finansowanie rynku biotechnologicznego w Polsce

Pomimo podjęcia pewnych działań w ostatnich latach, Polska jest mało znaczącym krajem na rynku biotechnologii. Głównym problemem jest brak finansowania oraz rządowej strategii rozwoju biotechnologii. W porównaniu z innymi państwami Europy, środki publiczne i prywatne przeznaczone na branżę biotechnologiczną są istotnie niższe. Polskie firmy wydały w 2017 roku na badania i rozwój związany z biotechnologią 240 mln USD, czyli 200 razy mniej niż amerykańskie i 6 razy mniej niż niemieckie przedsiębiorstwa. W 2019 roku światowe firmy biotechnologiczne pozyskały łączne finansowanie venture capital (VC) w wysokości 18,8 mld USD. Dla porównania, całkowita wartość finansowania VC w Polsce wyniosła w tym czasie zaledwie 331 mln USD. W rankingu firm Unii Europejskiej, które przeznaczają najwięcej na badania i rozwój, nie znalazła się żadna firma biotechnologiczna ani farmaceutyczna z Polski. Również w zestawieniach europejskich start-upów biotechnologicznych udział polskich podmiotów jest znikomy.

Działania i wsparcie rządu

Polski rząd dostrzega wartość branży biotechnologicznej. Na IV kwartał 2022 roku planowana jest realizacja przepisów z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031. Dodatkowo, biotechnologia medyczna została ujęta m.in. w rządowym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), tj. branż priorytetowych w obszarze badań, rozwoju i innowacji, zapewniających zwiększenie wartości dodanej i konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych.

Autor: Katarzyna Kucia

Źródła:

 • Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 roku, GUS
 • Powstał nowy związek branżowy firm biotechnologicznych, Polityka Zdrowotna
 • Polskie firmy biotechnologiczne na GPW warte blisko 8 mld zł! Biotechnologia.pl
 • The biotechnology sector in Poland: overview for investors and industries, BioForum
 • Polska mekką biotechnologii? Spektakularny rozkwit firm techmedycznych nad Wisłą, Forbes
 • Pandemia zakręciła kołem fortuny na GPW, Grant Thornton
 • Biotechnologia najbardziej zyskała na GPW w pandemii. Raport Grant Thornton, Bankier.pl,
 • Branża biotechnologiczna w centrum uwagi. Świat medycznych technologii po COVID. Raport Clear Communication Group, MamStartup
 • Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf? Polska potrzebuje strategii rozwoju biotechnologii, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Biotechnologia zyskała na znaczeniu w czasie pandemii. Polskie firmy z branży łączą siły, żeby skuteczniej konkurować na globalnym rynku, Newseria
 • Zmiany w ochronie zdrowia na lata 2022-2023. Rząd przyjął Krajowy Program Reform, RynekZdrowia.pl

Ten tekst nie jest pełną analizą rynkuanalizą konkurencji, którą wykonujemy dla naszych klientów.
Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.