Analiza rynku nanotechnologii

Nanotechnologia to dzisiaj jeden z najlepiej rozwijających się interdyscyplinarnych kierunków. Dziedzina ta łączy w sobie m.in. fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację, informatykę i inżynierię. To szczególny rodzaj technologii, który wykorzystuje techniki i metody o precyzji atomowej i molekularnej, które z kolei pozwalają wytwarzać produkty wyjątkowej klasy.

Analiza rynku nanotechnologii w Polsce

Dzięki osiągnięciom i wynikom wypracowanym w tej branży, powstają m.in. bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

Ponieważ nanotechnologie mogą być – i są – wykorzystywane w wielu branżach i segmentach, wyłoniły się nowe dziedziny naukowe takie jak nanomedycyna, spintronika, nanoelektronika, nanobiologia czy nanobiotechnologia.

Segmentacja rynku nanotechnologii

Jak podaje GUS, w 2019 roku 86 przedsiębiorstw stosowało nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich oraz finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą, oraz rozwojową w dziedzinie nanotechnologii. Natomiast 21 przedsiębiorstw wykorzystywało nanotechnologię tylko w produkcji. Firm wykorzystujących tylko w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) było 43, zaś 24 – zarówno w działalności B+R, jak i w produkcji.
Dla 62 z tych przedsiębiorstw dominującym obszarem zastosowania nanotechnologii były nanomateriały. Cztery przedsiębiorstwa zajmowały się nanomedycyną. Po dwie firmy zajmowały się oprogramowaniem do modelowania i symulacji, nanobiotechnologią, nanoelektroniką i nanooptyką. Po jednym przedsiębiorstwie działało w obszarze filtracji i membran oraz narzędzi w nanoskali. Zaś dziewięć przedsiębiorstw wykorzystywało nanotechnologię w innych obszarach.
W 2019 roku w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych było 3.137 osób. Same przedsiębiorstwa zgromadziły 1.039 osób. W działalność badawczą i rozwojową było włączonych 2.527 osób, w tym 1.009 kobiet.

Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 147 podmiotów, z czego największy udział stanowił sektor przedsiębiorstw (55,8%). Przedsiębiorstwa najczęściej podejmują współpracę w zakresie nanotechnologii z uczelniami oraz innymi przedsiębiorstwami. W 2019 roku 32,6% przedsiębiorstw miało zawarte porozumienie o współpracy badawczej w działalności B+R z przedsiębiorstwami, uczelniami lub instytucjami zagranicznymi.

Finansowanie działalności związanej z nanotechnologią

W 2019 roku na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 282,8 mln zł, z czego 87,6% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną wzrosły o 3,1%.

Na działalność B+R wydatkowano 61,5 mln zł, co stanowiło 21,7% nakładów ogółem na nanotechnologię. W 2018 roku było to 16,3%. Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (65,3%). Udział sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych wyniósł odpowiednio 32,9% i 1,8%.

W 2019 roku 26 przedsiębiorstw próbowało pozyskać fundusze na projekty nanotechnologiczne, z czego 11 podmiotów otrzymało takie środki. Kapitał na projekty nanotechnologiczne, w wysokości, o jaką się starano, pozyskało 6 przedsiębiorstw. Natomiast 5 firm otrzymało kwoty niższe. Firmy wykorzystują infrastrukturę i sprzęt przede wszystkim z zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa (tak robi 75% z nich).

Wartość sprzedaży wyrobów w analizowanych przedsiębiorstwach wyniosła w 2019 roku 7.307,4 mln zł. Z czego 861,3 mln zł (11,8%) pochodziło ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych. W skali roku nastąpił wzrost wartości sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych o 13,1%.
Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) udostępnia informacje na temat istniejących nanomateriałów na rynku UE. Baza danych zawiera 340 unikalnych substancji / przedmiotów. Od 1 stycznia 2020 roku firmy wytwarzające lub importujące formy nanomateriału są podporządkowane precyzyjnym wymogom prawnym.

Autor: Marta Dzienkiewicz

Źródła:

  • Nauka i technika w 2019 roku, GUS
  • Świat w rozmiarze nano, czyli nanotechnologia bliżej niż myślisz, Anita Stryjewska, Na Fali Nauki
  • Nanotechnologia, Politechnika Gdańska
  • www.euon.echa.europa.eu/pl.

Ten tekst nie jest pełną analizą rynku, którą wykonujemy dla naszych klientów.
Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.