Nanotechnologia i rynek nanotechnologii w Polsce

Nanotechnologia i rynek nanotechnologii w Polsce

Nanotechnologia to dzisiaj jeden z najlepiej rozwijających się interdyscyplinarnych kierunków, który łączy w sobie m.in. fizykę, chemię, biologię, biotechnologię, medycynę, farmację, informatykę i inżynierię. To szczególny rodzaj technologii, który wykorzystuje techniki i metody o precyzji atomowej i molekularnej, które z kolei pozwalają wytwarzać produkty wyjątkowej klasy.

Dzięki osiągnięciom i wynikom wypracowanym w tej branży, powstają m.in. bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

Ponieważ nanotechnologie mogą być – i są – wykorzystywane w wielu branżach i segmentach, wyłoniły się nowe dziedziny naukowe takie jak nanomedycyna, spintronika, nanoelektronika, nanobiologia czy nanobiotechnologia.

Segmentacja rynku nanotechnologii

Jak podaje GUS, w 2019 roku liczba przedsiębiorstw, które stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich oraz finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą oraz rozwojową w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 86. 21 przedsiębiorstw wykorzystywało nanotechnologię tylko w produkcji, 43 – tylko w działalności badawczej i rozwojowej (B+R), zaś 24 – zarówno w działalności B+R, jak i w produkcji.

Dla większości (62) z tych przedsiębiorstw dominującym obszarem zastosowania nanotechnologii były nanomateriały. Cztery przedsiębiorstwa zajmowały się nanomedycyną. Po dwie firmy zajmowały się oprogramowaniem do modelowania i symulacji, nanobiotechnologią, nanoelektroniką i nanooptyką. Po jednym przedsiębiorstwie działało w obszarze filtracji i membran oraz narzędzi w nanoskali. Zaś dziewięć przedsiębiorstw wykorzystywało nanotechnologię w innych obszarach.

W 2019 roku w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych było 3.137 osób (w samych w przedsiębiorstwach było to 1.039 osób). W działalność badawczą i rozwojową było włączonych 2.527 osób, w tym 1.009 kobiet.

Działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 147 podmiotów, z czego największy udział stanowił sektor przedsiębiorstw (55,8%). Przedsiębiorstwa najczęściej podejmują współpracę w zakresie nanotechnologii z uczelniami oraz innymi przedsiębiorstwami. W 2019 roku 32,6% przedsiębiorstw miało zawarte porozumienie o współpracy badawczej (partnerskiej) w działalności badawczej i rozwojowej z przedsiębiorstwami, uczelniami lub instytucjami zagranicznymi.

Finansowanie działalności związanej z nanotechnologią

W 2019 roku na działalność nanotechnologiczną przeznaczono 282,8 mln zł, z czego 87,6% stanowiły środki własne przedsiębiorstw. W stosunku do roku poprzedniego nakłady na działalność nanotechnologiczną wzrosły o 3,1%.

Na działalność badawczą i rozwojową wydatkowano 61,5 mln zł, co stanowiło 21,7% nakładów ogółem na nanotechnologię (w porównaniu do 16,3% w 2018). Najwyższy udział w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nanotechnologii miał sektor szkolnictwa wyższego (65,3%). Udział sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych wyniósł odpowiednio 32,9% i 1,8%.

W 2019 roku 26 przedsiębiorstw próbowało pozyskać fundusze na projekty nanotechnologiczne, z czego 11 podmiotów otrzymało takie środki. Kapitał na projekty nanotechnologiczne, w wysokości o jaką się starano, pozyskało 6 przedsiębiorstw, natomiast 5 firm otrzymało kwoty niższe. Firmy wykorzystują infrastrukturę i sprzęt przede wszystkim z zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa (tak robi 75% z nich).

Wartość sprzedaży wyrobów w analizowanych przedsiębiorstwach wyniosła w 2019 roku 7.307,4 mln zł, z czego 861,3 mln zł (11,8%) pochodziło ze sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych. W skali roku nastąpił wzrost wartości sprzedaży wyrobów nanotechnologicznych o 13,1%.

Centrum Monitorowania Unii Europejskiej ds. Nanomateriałów (EUON) udostępnia informacje na temat istniejących nanomateriałów na rynku UE. Baza danych zawiera 340 unikalnych substancji / przedmiotów. Od 1 stycznia 2020 roku firmy wytwarzające lub importujące formy nanomateriału są podporządkowane precyzyjnym wymogom prawnym.

Autor: Marta Dzienkiewicz

Źródła:

Nauka i technika w 2019 roku, GUS, www.stat.gov.pl.

Świat w rozmiarze nano, czyli nanotechnologia bliżej niż myślisz, Anita Stryjewska, Na Fali Nauki, www.nafalinauki.pl.

Nanotechnologia, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl.

www.euon.echa.europa.eu/pl.

Ten tekst nie jest pełną analizą rynku, którą wykonujemy dla naszych klientów.
Ta publikacja zawiera tylko wybrane informacje o rynku, które możemy pogłębić i rozszerzyć na indywidualne zamówienie.

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc w dalszym rozwoju Twojej firmy!

Zadzwoń lub napisz do nas! 503 666 166 lub 668 759 555

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.