Analiza rynku opakowań

Branża opakowań stanowi jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie. Rynek ten, głównie ze względu na wykorzystywanie produktów tego segmentu w dobrach konsumpcyjnych, charakteryzuje się wysoką korelacją z tempem rozwoju gospodarczego, przyrostem demograficznym i wydatkami konsumpcyjnymi. 

Analiza rynku opakowań 

Polskie firmy tego segmentu należą do najprężniej rozwijających się w Europie, dostarczając swoje produktu do wielu krajów. Przemysł opakowań wyposażony jest w nowoczesne środki produkcji, a oferta polskich producentów stara się podążać za światowymi trendami.  

Według rokowań wartość polskiego rynku opakowań wyniesie około 60 mld zł (ok. 13 mld EUR) w 2022 roku. Z uwagi na rekordowo wysokie ceny surowców i presję kosztową, prawdopodobnie wartość ta będzie większa.  Eksperci przewidują, że branża opakowań zachowa trend wzrostowy, jednak zmieni się jego struktura i spodziewane jest spowolnienie jego dynamiki. Głównymi przyczynami zmian są rosnące ceny energii i surowców, utrudniony dostęp do surowców jak również wojna w Ukrainie. 

Na początku 2022 roku przemysł opakowań rósł w tempie blisko 20% rocznie. Głównym motorem wzrostu obrotów firm jest wzrost cen.  Największy wzrost notują opakowania z drewna (40% r/r), szklanych butelek (ok. 16% r/r) i metali (ok. 14% r/r). 

Eksport opakowań

Udział eksportu w produkcji sprzedanej polskiego sektora opakowań w 2021 roku nieznacznie wzrósł – głównie w sektorze opakowań drewnianych, z papieru i tektury oraz stalowych.

Analiza rynku opakowań

Źródło: opracowanie własne na podstawie Branża opakowań w 2022 r. Kondycja, perspektywy i wpływ wojny

Polska cały czas umacnia swoją pozycję na rynku europejskim. Pozycję lidera utrzymała w eksporcie opakowań drewnianych, zarówno pod względem łącznej wartości eksportu, jak i jego wzrostu. Co więcej, Polscy producenci opakowań z papieru i tektury zajęli drugie miejsce w UE pod względem wzrostu oraz trzecie miejsce (za Niemcami i Holandią) pod względem łącznej wartości eksportu. W 2021 roku Polska w segmencie opakowań szklanych pod względem wzrostu zajęła 6 miejsce, a w segmencie opakowań metalowych zajęła 7 miejsce. 

Import opakowań

Ze względu na wojnę w Ukrainie i zastój dostaw producenci opakowań czują pewne obawy.  Zakaz importu z Rosji w ramach pakietu sankcji i wojna w Ukrainie może prowadzić do deficytów surowców i niestabilnej sytuacji na rynku. Ogółem import tworzyw sztucznych do Polski z Ukrainy, Rosji i Białorusi wynosi prawie 30%. W 2021 roku prawie 19% polipropylenu wykorzystywanego przez segment opakowań z tworzyw sztucznych pochodziło z importu z Rosji. Również z Rosji, w ubiegłym roku, polscy producenci opakowań zaimportowali prawie 9% celulozy.  Co więcej, blisko 30% importowanych w 2021 roku palet pochodziło z rynku ukraińskiego, a około 15% z rynku białoruskiego, co może przełożyć się na spadek dostępności palet dla sektora transportowego.

Wyzwania, trendy i perspektyw dla rynku opakowań

Podczas pandemii branża opakowań radziła sobie nad wyraz dobrze. Zwiększyło się zapotrzebowanie na opakowania do wysyłki towarów online, jedzenia na wynos czy środków czyszczących. Pomimo stosunkowo dobrej pozycji podczas pandemii, branża opakowań wciąż jest niepewnej sytuacji. Braki surowców, wprowadzanie nowych regulacji rynku czy bardziej ekologiczne rozporządzenia również wpływają negatywnie na branżę opakowań. 

Ze względu na wzrost świadomości ekologicznej i zachowań prośrodowiskowych kluczowym kierunkiem rozwoju rynku opakowań jest projektowanie opakowań wg zasad zrównoważonego rozwoju. Istotnymi kwestiami w trendach na najbliższe lata jest  możliwość poddania zużytego opakowanie procesowi recyklingu czy opakowania wielokrotnego użytku.

Podsumowując, regulacje rynku będą ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość całej branży. W najbliższych latach cały sektor czekają ważne zmiany związane z wymogiem recyklingu, finansowaniem systemu gospodarki odpadami i rozwiązaniami proekologicznymi. Jeszcze w 2022 roku ma zostać wdrożona Unijna dyrektywa ws. jednorazowych opakowań plastikowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje również nad ustawą o systemie kaucyjnym. 

Autor: Katarzyna Kucia

Źródła:

  • Raport Branża opakowań w 2022 r. Kondycja, perspektywy i wpływ wojny, Santander
  • Wartość branży opakowań w Polsce wyniesie ok. 60 mld zł w 2022, Inwestycje.pl
  • Branża opakowań w 2022 r., VIKI.com.pl
  • Zła wiadomość dla producentów. Ceny opakowań będą rosły [Raport Santander], WiadomościKosmetyczne.pl
  • Sektor opakowań jest jedną z branż, która w pandemii radzi sobie nad wyraz dobrze, WiadomościHandolwe.pl
  • Branża opakowań pod presją rosnących cen surowców, FoodFakty.pl
  • Minister klimatu: Dyrektywę ws. jednorazowych opakowań wdrożymy w 2022 r., Bankier.pl
  • Analiza struktury, potencjału i trendów rozwojowych branży opakowaniowej na Mazowszu, Innowacyjni.mazovia.pl
  • Mapa rozwoju rynków i technologii dla obszaru innowacyjnych opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego, Smart.gov.pl
  • Rynek opakowań w Polsce coraz bardziej eko, RynekPapierniczy.pl

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.