Rynek danych o portach

Rynek danych o portach

Wyszukiwanie informacji na temat niszowych segmentów rynku bywa dla firm wyzwaniem. Podobnie było w tym przypadku, gdy klient z branży portowej potrzebował lepiej poznać rynek danych o portach i zgłosił się do nas z prośbą o zgromadzenie oraz opracowanie niezbędnych informacji.

POTRZEBA KLIENTA

Klient związany z branżą portową zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie następujących czynności:

  • identyfikacja źródeł danych o portach,
  • sporządzenie zestawienia wybranych danych.

NASZA ANALIZA
Rynek danych o portach

Pierwszym elementem naszej usługi było zidentyfikowanie źródeł danych o portach, szczególnie takich, które pozostają w rozproszeniu. Zastosowaliśmy w tym celu metodę desk research, aby kompleksowo zweryfikować dostępność poszczególnych źródeł. Wymagało to pracy zarówno z oficjalnymi rejestrami i bazami rządowymi w różnych językach, jak również sięgnięcia do materiałów branżowych oraz udostępnianych przez prywatne firmy. Znajomość takich źródeł oraz sprawny desk research pozwolił szybko zidentyfikować niezbędne zasoby i stworzyć kompletny obrazu rynku.

Dzięki sprawnej identyfikacji źródeł, w następnym kroku z łatwością uzyskaliśmy dane, które były niezbędne dla klienta. Ważnym elementem usługi było też zestawienie pozyskanych danych oraz informacji w sposób jasny i czytelny, który umożliwiałby sprawną pracę z nimi. W tym celu niezbędne było przeprowadzenie dodatkowego researchu, a następnie zharmonizowanie danych pochodzących z różnych źródeł. Aby zapewnić maksymalną czytelność, dokonaliśmy ujednolicenia jednostek oraz sposobu, w jaki zebrane informacje zostały przedstawione.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Dzięki zebranym informacjom nasz klient lepiej poznał rynek danych o portach:

  • zyskał kompleksowy obraz rynku danych o portach,
  • zidentyfikował przydatne źródła danych o portach,
  • usprawnił i przyspieszył pracę dzięki gotowemu zestawieniu niezbędnych informacji.

Potrzebujesz podobnej usługi z zakresu researchu dla biznesu? 

Ponieważ jest to oferta dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz nam, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy dla Twojej firmy bezpłatną wycenę projektu. 

* Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.