Rynek budownictwa przemysłowego w Polsce

Rynek budownictwa przemysłowego w Polsce

Rynek budownictwa przemysłowego to sektor zajmujący się przede wszystkim wznoszeniem i modernizacją hal produkcyjnych oraz magazynowych, a także obiektów związanych z energetyką. Ten typ budownictwa często stosuje nietypowe technologie architektoniczno-budowlane, co wynika ze specyfiki wykorzystania obiektów. Zarówno budynki magazynowe, jak i produkcyjne powinny posiadać możliwie największą przestrzeń użytkową pozwalającą optymalne ją wykorzystywać. Ponadto, tego typu obiekty muszą spełniać wymagania postawione przez przepisy prawne i odpowiadać normom bezpieczeństwa, a sama ich realizacja jest poprzedzana badaniami geodezyjnymi.

Polski rynek budownictwa przemysłowego w liczbach

Pod względem powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w Polsce, udział budynków przemysłowych i magazynowych w całości rynku jest większy niż innych typów budynków. W 2019 roku aż 49% powierzchni użytkowej przypadało na budynki niemieszkalne, a w 2020 roku było to 45,7%.

W ostatnich latach liczba oddanych do użytkowania budynków przemysłowych zmniejsza się – od 1083 budynków w 2018 roku, przez 1044 w 2019 roku, do 979 budynków w 2020 roku. Najwięcej powierzchni budynków przemysłowych w 2020 roku oddano w województwach dolnośląskim (prawie 630 tys. m2) i wielkopolskim (niecałe 350 tys. m2), co odpowiada 21,8% i 12,3% w skali ogólnopolskiej.

W przypadku budynków magazynowych liczba nowych obiektów wahała się od 2182 w 2018 roku, przez 2353 w 2019 roku, do 2 261 w 2020 roku. Województwa, w których oddano do użytkowania najwięcej powierzchni magazynowych w 2020 roku to mazowieckie z 20,4% udziałem w skali krajowej (ponad 850 tys. m2) i śląskie z udziałem na poziomie 14% (prawie 600 tys. m2). W kolejnych latach można spodziewać się rosnącej liczby nowych budynków magazynowych w związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce.

Liderzy rynku budownictwa przemysłowego w Polsce

Do liderów działających na polskim rynku budownictwa przemysłowego należą:

  • Bipromet,
  • Budimex,
  • Grupa Mostostal Zabrze,
  • PJP MAKRUM,
  • Skanska,
  • STRABAG,
  • Warbud.

Trendy na rynku budownictwa przemysłowego

W budownictwie przemysłowym obserwuje się obecnie dwa główne trendy. Jeden związany jest z ekologią, a drugi z cyfryzacją i wykorzystaniem nowych technologii.

Zastosowanie rozwiązań ekologicznych wiąże się nie tylko z dbałością o środowisko, ale przede wszystkim z ekonomią. Wykorzystanie odpowiednich tworzyw pozwala zmniejszyć ilość energii wykorzystywanej zarówno do budowy, jak i do późniejszej eksploatacji obiektu. Odporne na upływ czasu materiały, które cechują się też wysokimi właściwościami izolacyjnymi, gwarantują trwałość budowli przy jednoczesnym ograniczeniu ilości energii potrzebnej do utrzymania w niej odpowiedniej temperatury. Popularne stają się również instalacje wytwarzające energię bezpośrednio w obiekcie ze źródeł odnawialnych takich jak panele słoneczne.

Kolejnym trendem jest coraz większa cyfryzacja oraz coraz częstsze wykorzystanie nowych technologii właściwie na każdym etapie inwestycji – od badania gruntów, przez projekt, po realizację. Według ekspertów, kierunkiem rozwoju branży jest powszechne wdrożenie BIM, czyli modelowania informacji o obiekcie. Pozwala to stworzyć jak najbardziej kompletny, cyfrowy model budynku zawierający wszelkie ważne dane, na bieżąco uzupełniane i wymieniane między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. BIM ma usprawnić przebieg realizacji budowli, a następnie wspomagać zarządzanie nią. Innymi rozwiązaniami cyfrowymi zdobywającymi popularność jest między innymi zastosowanie dronów do przeprowadzania mapowania, analizy terenu, a następnie do kontroli postępów budowy oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania obiektów.

Prognozy rozwoju rynku budownictwa przemysłowego

Na sektor budownictwa przemysłowego, podobnie jak na całą branżę budowlaną, w dużym stopniu wpływa obecnie pandemia COVID-19. Wpływ negatywny to problemy wynikające z zamrażania inwestycji. A pozytywne zmiany to rozwój branży e-commerce, co zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe.

Według ekspertów, sytuacja na rynku budownictwa przemysłowego zaczyna się jednak powoli stabilizować. Oprócz popytu na obiekty związane z handlem internetowym, przewidują oni również inwestycje między innymi w sektorze farmaceutycznym. Natomiast nieustającym problemem dostrzeganym w branży budowniczej jest niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Chcesz lepiej poznać rynek budowlany – wartość, trendy, firmy i potencjał rozwoju?

Zapytaj o analizę rynku lub analizę konkurencji dostosowaną do potrzeb Twojej firmy!

Autor: Luiza Rach

Źródła:

Budownictwo w 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny.

Budownictwo w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny.

Budownictwo. Innowacje. Wizja Liderów Branży 2025. Raport, Autodesk.

Budownictwo przyszłości – nowe możliwości, trendy, rozwiązania, M. Szruba, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 2020.

Najnowsze trendy w budownictwie obiektów przemysłowych, ABC Budowy.

Jakie będzie budownictwo w 2021 roku? Oto prognozy liderów rynku, T. Elżbieciak, WNP.