Analiza rynku budownictwa przemysłowego

Rynek budownictwa przemysłowego to sektor zajmujący się przede wszystkim wznoszeniem i modernizacją hal produkcyjnych oraz magazynowych, a także obiektów związanych z energetyką. Analiza rynku budownictwa przemysłowego wykazała, że ten typ budownictwa często stosuje nietypowe technologie architektoniczno-budowlane, co wynika ze specyfiki wykorzystania obiektów. Zarówno budynki magazynowe, jak i produkcyjne powinny posiadać możliwie największą przestrzeń użytkową pozwalającą optymalne ją wykorzystywać. Ponadto tego typu obiekty muszą spełniać wymagania postawione przez przepisy prawne i odpowiadać normom bezpieczeństwa. Sama ich realizacja jest poprzedzana badaniami geodezyjnymi. Pod względem powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w Polsce, udział budynków przemysłowych i magazynowych w całości rynku jest większy niż innych typów budynków. 

Analiza rynku budownictwa przemysłowego w Polsce

W 2023 roku przekazano do użytkowania 979 nowych budynków przemysłowych, co stanowi wzrost o 1,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tego wzrostu, łączna powierzchnia użytkowa tych obiektów zmniejszyła się o 4,9%, osiągając poziom 3,2 mln m². Ten spadek może sygnalizować optymalizację przestrzeni lub zmiany w typach realizowanych inwestycji.
Również magazyny wykazały tendencję do redukcji powierzchni, z całkowitym spadkiem użytkowej powierzchni o 11,9%, co przełożyło się na 4,8 mln m². Liczba nowo wybudowanych obiektów magazynowych wyniosła 2,2 tys., co jest wynikiem o 6,7% gorszym niż w roku poprzednim.
Dominujące role w zakresie powierzchni przemysłowej odegrały województwa śląskie (14,7%), wielkopolskie (13,8%) oraz lubuskie (11,2%), co wskazuje na silne skupienie przemysłu w tych regionach. Natomiast województwa takie jak podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i opolskie wykazały najmniejszy udział w rynku budynków przemysłowych, co może sugerować potencjał do rozwoju infrastruktury przemysłowej w tych obszarach.
Pomimo nieco spowolnionej dynamiki w 2023 roku, przemysł budowlany nadal odgrywa kluczową rolę w gospodarce, stanowiąc 52,1% wszystkich nowych powierzchni niemieszkalnych oddanych do użytkowania w tym roku. Ten fakt podkreśla, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniej infrastruktury przemysłowej, zdolnej wspierać rozwój gospodarczy.
Analiza rynku budownictwa przemysłowego

Liderzy rynku budownictwa przemysłowego w Polsce

Do liderów działających na polskim rynku budownictwa przemysłowego należą:

  • Grupa Budimex
  • Grupa Strabag
  • Grupa PORR
  • Grupa Erbud
  • Grupa Polimex – Mostal
  • Grupa Mirbud
  • Grupa Unibep

Trendy na rynku budownictwa przemysłowego

W ostatnich latach sektor budownictwa przemysłowego przeszedł znaczącą transformację, napędzaną głównie dwoma trendami: ekologią i cyfryzacją. Obie te tendencje nie tylko kształtują oblicze nowoczesnych obiektów przemysłowych, ale również odpowiadają na rosnące potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz efektywności operacyjnej.

Ekologia w budownictwie przemysłowym

Ekologiczne podejście do budownictwa przemysłowego zyskuje na popularności, głównie ze względu na coraz ostrzejsze regulacje dotyczące ochrony środowiska oraz rosnącą świadomość społeczną. Przykładem zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie materiałów o wysokiej trwałości i izolacyjności, które minimalizują zapotrzebowanie na energię zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Materiały takie jak nowoczesne tworzywa czy technologie termoizolacyjne, zwiększają efektywność energetyczną budynków, co przekłada się na ich mniejszy ślad węglowy. Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne, stają się standardem w nowych projektach. Takie rozwiązania nie tylko redukują zależność od konwencjonalnych źródeł energii, ale również generują oszczędności dla operatorów i właścicieli obiektów przemysłowych.

Cyfryzacja i nowe technologie

Drugi kluczowy trend, cyfryzacja, rewolucjonizuje tradycyjne podejście do budownictwa. Od projektowania po realizację i zarządzanie, cyfrowe narzędzia takie jak Building Information Modeling (BIM) stają się niezbędne. BIM pozwala na stworzenie szczegółowych, cyfrowych modeli obiektów, które są na bieżąco aktualizowane i udostępniane wszystkim uczestnikom projektu. To znacząco usprawnia proces budowlany, redukuje błędy i pozwala na lepsze zarządzanie kosztami i czasem realizacji.

Innowacje takie jak wykorzystanie dronów do mapowania terenu i monitorowania postępów budowy oraz zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do wizualizacji projektów, otwierają nowe możliwości dla sektora budownictwa przemysłowego. Te technologie nie tylko zwiększają dokładność prac, ale również poprawiają bezpieczeństwo na placach budowy.

Prognozy rozwoju rynku budownictwa przemysłowego

Mimo trudności sektor budownictwa przemysłowego dostrzega również pozytywne zmiany. Przede wszystkim pandemia znacząco przyspieszyła rozwój branży e-commerce, co z kolei zwiększyło zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe i logistyczne. Firmy z sektora e-commerce poszukują przestrzeni, które mogą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie szybkiego przechowywania i dystrybucji towarów. To zjawisko otwiera przed sektorem budownictwa przemysłowego szereg nowych możliwości inwestycyjnych.

Sektor budownictwa przemysłowego stoi przed szeregiem wyzwań, ale równocześnie otwierają się przed nim nowe drzwi, za którymi kryją się obiecujące możliwości. W odpowiedzi na zmieniające się realia rynkowe firmy muszą elastycznie dostosowywać swoje strategie, aby maksymalnie wykorzystać nadarzające się okazje. Planowanie inwestycji w mniej rozwiniętych regionach może przynieść nowe możliwości dla lokalnych gospodarek, jednocześnie równoważąc rozwój przemysłowy w kraju. Mimo przeszkód przyszłość budownictwa przemysłowego wydaje się obiecująca, o ile branża zdoła skutecznie odpowiadać na bieżące i przyszłe potrzeby rynku.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.