Analiza rynku budownictwa przemysłowego

Rynek budownictwa przemysłowego to sektor zajmujący się przede wszystkim wznoszeniem i modernizacją hal produkcyjnych oraz magazynowych, a także obiektów związanych z energetyką. Analiza rynku budownictwa przemysłowego wykazała, że ten typ budownictwa często stosuje nietypowe technologie architektoniczno-budowlane, co wynika ze specyfiki wykorzystania obiektów.

Analiza rynku budownictwa przemysłowego w Polsce

Zarówno budynki magazynowe, jak i produkcyjne powinny posiadać możliwie największą przestrzeń użytkową pozwalającą optymalne ją wykorzystywać. Ponadto tego typu obiekty muszą spełniać wymagania postawione przez przepisy prawne i odpowiadać normom bezpieczeństwa. Sama ich realizacja jest poprzedzana badaniami geodezyjnymi. Pod względem powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w Polsce, udział budynków przemysłowych i magazynowych w całości rynku jest większy niż innych typów budynków. W 2019 roku aż 49% powierzchni użytkowej przypadało na budynki niemieszkalne, a w 2020 roku było to 45,7%.
Ogółem w latach liczba oddanych do użytkowania budynków przemysłowych się zmniejsza. W roku 2018 było to 1083 budynków, natomiast w 2019 roku było to 1044 budynków, do 979 budynków w 2020 roku. Najwięcej powierzchni budynków przemysłowych w 2020 roku oddano w województwie dolnośląskim (prawie 630 tys. m2) i wielkopolskim (niecałe 350 tys. m2). Odpowiada to kolejno 21,8% i 12,3% powierzchni w skali ogólnopolskiej.
W przypadku budynków magazynowych liczba nowych obiektów wahała się od 2182 w 2018 roku, przez 2353 w 2019 roku, do 2 261 w 2020 roku. Województwo, w którym oddano do użytkowania najwięcej powierzchni magazynowych w 2020 roku to mazowieckie z 20,4% udziałem w skali krajowej (ponad 850 tys. m2). Na drugie miejscu znalazło się województwo śląskie z udziałem na poziomie 14% (prawie 600 tys. m2). Również w kolejnych latach można spodziewać się rosnącej liczby nowych budynków magazynowych w związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce.

Liderzy rynku budownictwa przemysłowego w Polsce

Do liderów działających na polskim rynku budownictwa przemysłowego należą:

 • Bipromet,
 • Budimex,
 • Grupa Mostostal Zabrze,
 • PJP MAKRUM,
 • Skanska,
 • STRABAG,
 • Warbud.

Trendy na rynku budownictwa przemysłowego

W budownictwie przemysłowym obserwuje się obecnie dwa główne trendy. Jeden związany jest z ekologią, a drugi z cyfryzacją i wykorzystaniem nowych technologii.

Zastosowanie rozwiązań ekologicznych wiąże się nie tylko z dbałością o środowisko, ale przede wszystkim z ekonomią. Wykorzystanie odpowiednich tworzyw pozwala zmniejszyć ilość energii wykorzystywanej zarówno do budowy, jak i do późniejszej eksploatacji obiektu. Odporne na upływ czasu materiały, które cechują się też wysokimi właściwościami izolacyjnymi, gwarantują trwałość budowli przy jednoczesnym ograniczeniu ilości energii potrzebnej do utrzymania w niej odpowiedniej temperatury. Popularne stają się również instalacje wytwarzające energię bezpośrednio w obiekcie ze źródeł odnawialnych takich jak panele słoneczne.

Kolejnym trendem jest coraz większa cyfryzacja oraz coraz częstsze wykorzystanie nowych technologii właściwie na każdym etapie inwestycji – od badania gruntów, przez projekt, po realizację. Według ekspertów, kierunkiem rozwoju branży jest powszechne wdrożenie BIM, czyli modelowania informacji o obiekcie. Pozwala to stworzyć jak najbardziej kompletny, cyfrowy model budynku zawierający wszelkie ważne dane, na bieżąco uzupełniane i wymieniane między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. BIM ma usprawnić przebieg realizacji budowli, a następnie wspomagać zarządzanie nią. Innymi rozwiązaniami cyfrowymi zdobywającymi popularność jest między innymi zastosowanie dronów do przeprowadzania mapowania, analizy terenu, a następnie do kontroli postępów budowy oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania obiektów.

Prognozy rozwoju rynku budownictwa przemysłowego

Na sektor budownictwa przemysłowego, podobnie jak na całą branżę budowlaną, w dużym stopniu wpływa obecnie pandemia COVID-19. Wpływ negatywny to problemy wynikające z zamrażania inwestycji. A pozytywne zmiany to rozwój branży e-commerce, co zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe.

Według ekspertów, sytuacja na rynku budownictwa przemysłowego zaczyna się jednak powoli stabilizować. Oprócz popytu na obiekty związane z handlem internetowym, przewidują oni również inwestycje między innymi w sektorze farmaceutycznym. Natomiast nieustającym problemem dostrzeganym w branży budowniczej jest niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Autor: Luiza Rach

Źródła:

 • Budownictwo w 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny
 • Budownictwo w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny
 • Budownictwo. Innowacje. Wizja Liderów Branży 2025. Raport, Autodesk
 • Budownictwo przyszłości – nowe możliwości, trendy, rozwiązania, M. Szruba, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 2020
 • Najnowsze trendy w budownictwie obiektów przemysłowych, ABC Budowy
 • Jakie będzie budownictwo w 2021 roku? Oto prognozy liderów rynku, T. Elżbieciak, WNP

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.