W 2020 roku w polskich stoczniach wyremontowano 444 jednostki. W tym okresie w polskich portach morskich spadły obroty ładunkowe, ruch pasażerów oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich.

Sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce

Rynek stoczniowy w Polsce w 2020 roku zanotował spadki. W skali roku w portach morskich w 2020 roku spadły obroty ładunkowe, ruch pasażerów oraz liczba statków zawijających do polskich portów morskich. Według stanu na koniec 2020 roku, morska flota transportowa liczyła mniej statków niż w roku wcześniejszym. W porównaniu z 2019 rokiem odnotowano spadek ładunków przetransportowanych flotą morską przez polskich przewoźników oraz spadek przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej.

W 2020 roku w polskich stoczniach wyremontowano 444 jednostki. W skali roku zmniejszył się portfel zamówień. Na koniec 2020 roku obejmował on 11 statków (w roku wcześniejszym były to 24 statki).

Obroty ładunkowe w portach morskich w 2020 roku wyniosły 88,5 mln ton, tj. o 5,7% mniej niż w 2019 roku. Spadek zaobserwowano w Gdańsku (o 10,9%), Świnoujściu (o 5,3%) oraz Policach (o 1,9%). Wzrost obrotów odnotowano jednie w Gdyni (o 3,3%). Natomiast w Szczecinie ich wielkość pozostała na tym samym poziomie co w roku wcześniejszym.

Obrót ładunków tranzytowych w 2020 roku wyniósł 12,5 mln ton i zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 18,0%. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w porcie w Gdańsku (72,1%), następnie w portach w Szczecinie (12,7%) oraz Świnoujściu (7,9%).

W 2020 roku do polskich portów zawinęło 17,6 tys. statków (jest to więc spadek wobec 20,8 tys. jednostek w 2019 roku).

W 2020 roku w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 1905,2 tys. pasażerów, tj. o 31,6% mniej niż w 2019 roku. W ruchu krajowym przewieziono 351,6 tys. osób (18,5%), a w ruchu międzynarodowym – 1553,6 tys. osób (81,5%).

Możliwym remedium na spadki występujące w poszczególnych segmentach morskiego rynku (budowa nowych jednostek, remonty, modernizacja statków już użytkowanych) jest dywersyfikacja potencjału rynku stoczniowego. Grupa Remontowa Holding, znajdująca się w czołówce krajowej, kiedyś specjalizowała się wyłącznie w usługach remontowych, a obecnie oprócz wykonywania remontów buduje statki oraz podejmuje się modernizacji już pływających jednostek. Należąca do Holdingu stocznia Remontowa Shipbuilding produkuje obecnie – jako jedyna w Polsce – średniej wielkości jednostki morskie wraz z ich pełnym wyposażeniem. I co najważniejsze, czyni to, opierając się na własnych, opracowanych samodzielnie koncepcjach i innowacyjnych projektach technicznych.

Koronawirus a gospodarka morska w Polsce

Pandemia COVID-19 dotknęła rynek stoczniowy na trzech płaszczyznach: zdolności operacyjnych, podaży w ramach łańcucha dostaw oraz popytu. Bezprecedensowe ograniczenia związane z pandemią wywołały zakłócenia operacyjne i doprowadziło to do rozregulowania przewozów towarowych. Strategia w postaci lockdownu spowodowała redukcje załogi w portach, a statki wchodzące do portu objęte zostały licznymi restrykcjami, spośród których najważniejsze to obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna w strefie morskiej oraz niemożność wymiany załogi w wyniku zamknięcia granic zewnętrznych lub konieczności poddania się przyjezdnych długookresowej kwarantannie.

Kryzys pandemiczny najbardziej odbił się na rynku rejsów pasażerskich, głównie wielkich wycieczkowców oraz w sektorze offshore oil & gas. Skutki tego są odczuwalne również przez pozostałe segmenty przemysłu okrętowego, jednak to właśnie te dwa sektory zostały uderzone najszybciej i w bezpośredni sposób, co odbija się na polskim rynku stoczniowym, który jest szczególnie aktywny w produkcji statków wycieczkowych.

Największe porty w Polsce

Rynek stoczniowy w Polsce tworzą trzy najważniejsze porty ze stoczniami produkcyjnymi, wojennymi i remontowymi:

  • Stocznia Gdańsk (Safe, Alkor, Baltic Engineering, AHB Service, IRKO, GSG Towers, Grupa Przemysłowa Baltic, Montex Shipyard, Choreń Design & Consulting, Comel, Stocznia Wisła, OLBUD, Repair Shipyard, REST-ZAS, Stocznia Rybacka Spawmet, Havyard Production, ODYS Stocznia & Co, Mar-Ship, PC POL SHIPPING, Kwant, P.P.H.U. Marine Production and Service, Stocznia Gdańsk S.A, Ruroserw P.P.U.H., Investa Marine, SCANA ZAMECH, Martim-Shipyard, MALMOR, Remontowa Shipbuilding, Stal-Rem, Allrad),
  • Stocznia Gdynia (CRISY, Nauta, Energomontaż-Północ, Damen Shipyards, Karstensen Shipyard, ETMAL, Stal Complex, Inter Marine, Vasco, Konreum Nauta, ConVess, Sea Horse, PGZ Stocznia Wojenna, Timoro, P.P.U.H. STER, DAKAR Budowa i Remonty Statków, Skipapol, ULSTEIN POLAND, YMS, Marimpex, Kodal shipyard, Stal Complex Dariusz Tiszer, Smart Trans),
  • Stocznia Szczecin (Muehlhan, Marine Projects, Stocznia Szczecińska, Navitech, Navalconsulting Piotr Chmielewski, Morska Stocznia Remontowa, PTS, Makrum, Marco Service, Amber Bridge, Shipco, Mirand, Pomerania Service, NSS, Master, Hullkon, Almare, Stocznia Marynarki Wojennej, Multi Marine Service, Polship, Searem).

Chcesz lepiej poznać swoją branżę – wartość rynku, trendy, firmy i potencjał rozwoju?

Zapytaj o analizę rynkuanalizę konkurencji!

Ponieważ jest to usługa dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Źródła:

  • Porty z pandemią w tle 2019, www.przeglad-techniczny.pl
  • Raport: Sytuacja przemysłu stoczniowego w Polsce przed wystąpieniem COVID-19, Jerzy Czuczman, www.gospodarkamorska.pl
  • Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na branżę morską: spojrzenie po I kwartale 2020, www.gov.pl.
  • Gospodarka morska w Polsce w 2020, GUS, www.stat.gov.pl
  • Stocznie produkcyjne, Stocznie remontowe – Budowa statków, Remonty statków, www.gospodarkamorska.pl