Analiza rynku stali wykazała, że branża ta stanowi w wielu krajach istotny sektor gospodarki. Rynek stali jest także dla wielu innych sektorów kolejnym ogniwem procesu produkcji przemysłowej takich jak przemysł motoryzacyjny, budowlany czy elektroniczny.

Analiza rynku stali

Produkcja stali to przede wszystkim stop rudy żelaza i węgla. Ceny stopu stali w aspekcie makroekonomicznym są jednym ze wskaźników oceny stanu gospodarki i prognoz ekonomicznych. Natomiast w skali mikroekonomicznej, w związku ze spadkiem lub wzrostem jego cen, przyczyniają się do podejmowania różnych decyzji konsumpcyjnych. Zatem analiza zmian na rynku stali pozwala na zrozumienie nie tylko otoczenia w skali branży surowcowej i przemysłowej, ale także w szerszej perspektywie. To z kolei pozwala w porę reagować na zmieniającą się sytuację.

Rynek stali w liczbach

Produkcja stali surowej z roku na rok rośnie. Według Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali produkcja stali nieustannie rośnie. W 2019 roku na świecie wyprodukowano 1.875.155 ton stali (1,87 biliona ton). Głównymi producentami tego surowca są kraje azjatyckie na czele z Chinami (996,3 mln ton), Indiami (111,2 mln ton) i Japonią (99,2 mln ton) oraz Stany Zjednoczone (87,8 mln ton). Natomiast w Europie są to Niemcy (39,6 mln ton) i Włochy (23,1 mln ton). Polska w 2019 roku plasowała się na 19. pozycji, produkując prawie 8,9 mln ton stali surowej.

Zatrudnienie na rynku stali

Przemysł stalowy w Unii Europejskiej liczy ponad 500 zakładów produkcyjnych działających w 23 państwach Unii Europejskiej. UE jest drugim pod względem wielkości producentem stali na świecie. Bezpośrednie zatrudnienie w branży przemysłu stalowego w UE wynosi ponad 330 tys. pracowników. Natomiast osoby pracujące zarówno bezpośrednio i pośrednio w przemyśle stalowym liczą 2,6 mln zatrudnionych w całej U. Aktywnych zawodowo w UE jest aktualnie 211.703,3 pracowników. W Polsce bezpośrednio w przemyśle stalowym pracuje 24.700 tys. osób.

Producenci na rynku stali

Głównymi producentami stali surowej w Europie są: Accelor Mittal, Tata Steel, Thyssenkrupp, Voestalpine, Riva. Warto zauważyć, że duży wpływ na rynek miała konsolidacja hut w Europie takich jak: Mittal / Arcelor (2006), SSAB / Rautaruukki (2014) i powstanie Libery Steel Group (2018). Przemysł hutniczy stał się bardziej skoncentrowany i konkurencyjny dla branż, które wykorzystują materiał stalowy do produkcji własnych wyrobów.

Trendy na rynku stali

Odmrażanie gospodarek po pandemii COVID-19 jest jednym z bodźców do wzrostu popytu na surowce, a tym samym wzrostu ich cen. Jednocześnie z uwagi na wyzwania klimatyczne i realizację działań w kierunku czystej planety dla wszystkich, rynek stali staje się głównym celem w kontekście transformacji przemysłu konkurencyjnego, nowoczesnego i ekologicznego. Dlatego też w maju 2021 roku Komisja Europejska wydała dokument dotyczący zwiększenia konkurencyjności i przyjaznej środowisku europejskiej stali. Dokument ten zawiera informacje w zakresie funduszy i programów oraz aktów prawnych wspierających konkurencyjność i neutralność klimatyczną hutnictwa stali.

Źródła:

  • W kierunku konkurencyjnej i zielonej europejskiej stali – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
  • Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
  • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020, GUS, World Steel Association.
  • Eurofer
  • Steel Market Developments Q4 2020, OECD.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.