Rynek stali na świecie

Przemysł stalowy stanowi w wielu krajach istotny sektor gospodarki. Rynek stali jest także dla wielu innych sektorów kolejnym ogniwem procesu produkcji przemysłowej takich jak przemysł motoryzacyjny, budowlany czy elektroniczny.

Produkcja stali to przede wszystkim stop rudy żelaza i węgla. Ceny stopu stali w aspekcie makroekonomicznym są jednym ze wskaźników oceny stanu gospodarki i prognoz ekonomicznych, a w skali mikroekonomicznej, w związku ze spadkiem lub wzrostem jego cen, przyczyniają się do podejmowania różnych decyzji konsumpcyjnych. Zatem analiza zmian na rynku stali pozwala na zrozumienie nie tylko otoczenia w skali branży surowcowej i przemysłowej, ale także w szerszej perspektywie. To z kolei pozwala w porę reagować na zmieniającą się sytuację.

Rynek stali w liczbach

Produkcja stali surowej z roku na rok rośnie. Według Światowego Stowarzyszenia Producentów Stali (World Steel Association) produkcja stali nieustannie rośnie. W 2019 roku na świecie wyprodukowano 1.875.155 ton stali (1,87 biliona ton). Głównymi producentami tego surowca są kraje azjatyckie na czele z Chinami (996,3 mln ton), Indiami (111,2 mln ton) i Japonią (99,2 mln ton) oraz Stany Zjednoczone (87,8 mln ton), a w Europie Niemcy (39,6 mln ton) i Włochy (23,1 mln ton). Polska w 2019 roku plasowała się na 19. Pozycji, produkując prawie 8,9 mln ton stali surowej.

Zatrudnienie na rynku stali

Przemysł stalowy w Unii Europejskiej liczy ponad 500 zakładów produkcyjnych działających w 23 państwach Unii Europejskiej. UE jest drugim największym producentem stali na świecie. Bezpośrednie zatrudnienie w branży przemysłu stalowego w UE wynosi ponad 330 tys. pracowników, natomiast osoby pracujące zarówno bezpośrednio w przemyśle stalowym, jak również pośrednio liczą 2,6 mln zatrudnionych w całej UE (211.703,3 aktywnych zawodowo w UE). W Polsce bezpośrednio w przemyśle stalowym pracuje 24.700 tys. osób.

Producenci na rynku stali

Głównymi producentami stali surowej w Europie są: Accelor Mittal, Tata Steel, Thyssenkrupp, Voestalpine, Riva. Warto zauważyć, że w wyniku konsolidacji hut w Europie tj. Mittal / Arcelor (2006), SSAB / Rautaruukki (2014) i powstanie Libery Steel Group (2018), przemysł hutniczy stał się bardziej skoncentrowany i konkurencyjny dla branż, które wykorzystują materiał stalowy do produkcji własnych wyrobów.

Trendy na rynku stali

Odmrażanie gospodarek w wyniku poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 jest jednym z bodźców do wzrostu popytu na surowce, a tym samym wzrostu ich cen. Jednocześnie z uwagi na wyzwania klimatyczne i realizację działań w kierunku czystej planety dla wszystkich, rynek stali staje się głównym zagadnieniem w kontekście transformacji przemysłu konkurencyjnego, nowoczesnego i ekologicznego. Dlatego też w maju 2021 roku Komisja Europejska wydała dokument dotyczący zwiększenia konkurencyjności i przyjaznej środowisku europejskiej stali, który zawiera informacje w zakresie funduszy i programów oraz aktów prawnych wspierających konkurencyjność i neutralność klimatyczną hutnictwa stali.

Chcesz lepiej poznać swoją branżę – wartość rynku, trendy, firmy i potencjał rozwoju?

Zapytaj o analizę rynkuanalizę konkurencji!

Ponieważ jest to usługa dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Źródła:

W kierunku konkurencyjnej i zielonej europejskiej stali – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2020, GUS, World Steel Association.

Eurofer, www.eurofer.eu/statistics/employment/.

Steel Market Developments Q4 2020, OECD.