Tag Archive for: Rynek stali w Polsce

Analiza rynku stali na świecie

Analiza rynku stali wykazała, że branża ta stanowi w wielu krajach istotny sektor gospodarki. Rynek stali jest także dla wielu innych sektorów kolejnym ogniwem procesu produkcji przemysłowej takich jak przemysł motoryzacyjny, budowlany czy elektroniczny.