Miedź to, obok węgla, jeden z największych zasobów naturalnych wydobywanych i przetwarzanych w Polsce. Nie jest to jednak jedyny ważny surowiec tworzący rynek wydobycia metali w Polsce.

Złoża i wydobycie metali w Polsce

W 2016 roku Polska znajdowała się na 5. miejscu na liście państw posiadających największe bilansowe zasoby miedzi na świecie, z szacowanymi 36 mln ton tego surowca. Posiadamy również złoża srebra, których bilans w 2016 roku wynosił 107 tys. ton. W Polsce znajdują się także zasoby złota, szacowane na ponad 419 ton, co daje wartość około 24 mld dolarów.

Innymi rudami występującymi w Polsce są cynk, ołów (wydobycie w 2019 roku wyniosło 40 tys. ton cynku i 20 tys. ton ołowiu), nikiel, arsen, cyna i wanad. Występuje tu też uran, którego prognozowane zasoby to około 100 tys. ton, a dotychczas zidentyfikowane to 7 tys. ton. Tytan w Polsce stanowi 50 mln ton pokładów pozabilansowych. Występują tu także metale ziem rzadkich. Ponadto posiadamy zasoby rudy żelaza, jednak ze względu na małe ilości i niską jakość, od końca XX wieku nie są one eksploatowane i zostały uznane za pozabilansowe.

Bilansowe złoża surowców to takie, których eksploatacja jest technicznie możliwa i opłacalna dla przemysłu. Natomiast złoża pozabilansowe nie spełniają takich warunków, na przykład przez położenie lub niską jakość. Ilość szacowanych złóż w Polsce może ulegać zmianie i faktycznie dzieje się tak co jakiś czas. Wynika to z ciągłych badań geologicznych oraz przeprowadzanych odwiertów, które pozwalają zidentyfikować dotychczas nieeksploatowane zasoby.

Największe kopalnie metali w Polsce

KGHM Polska Miedź jest największym producentem miedzi w Polsce. Do KGHM należy między innymi kopalnia Rudna – największa kopalnia rudy miedzi w Europie i jednocześnie jedna z większych na świecie. Miesięczne wydobycie tego surowca przez KGHM wynosi około 66 tys. ton. W 2019 roku spółka wyprodukowała ponad 565 tys. ton miedzi.

W 2021 roku grupa KGHM zajęła też pierwsze miejsce w rankingu World Silver Survey, które zawiera największe kopalnie srebra na świecie. Tylko w 2020 roku wyprodukowała ona 1352 tony srebra. Wydobycie srebra odbywa się w kopalni Lubin, która korzysta ze złóż miedzi i srebra Lubin-Małomice.

Nowe złoża metali w Polsce

Na rynek wydobycia metali w Polsce mają wpływ nie tylko już odkryte i eksploatowane złoża, ale również nowe pokłady surowców naturalnych.

W 2020 roku spółka Zielona Góra Copper, należąca do kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corp, podała informację, że uzyskała odpowiednią dokumentację geologiczną dla pierwszego od 40 lat nowego i całkowicie odkrytego złoża w Polsce. Są to złoża rud miedzi i srebra w rejonie Nowej Soli. Możliwe jednak, iż są to zasoby miedzi, które zostały już udokumentowane w latach 60. XX wieku. Zielona Góra Copper podaje, że szacowane zasoby tego złoża to 848 mln ton rudy miedzi i srebra, 11 mln ton miedzi i 36 tys. ton srebra. Wartość szacowana jest na 60 mln dolarów.

W Polsce trwają także badania nowych obszarów obfitujących w surowce. W 2021 roku KGHM Polska Miedź uzyskało koncesję poszukiwawczą na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce, które potencjalnie może dać do 20 mln ton miedzi.

Autor: Luiza Rach

Chcesz lepiej poznać swoją branżę – wartość rynku, trendy, firmy i potencjał rozwoju?

Zapytaj o analizę rynkuanalizę konkurencji!

Ponieważ jest to usługa dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

Źródła:

  • Copper Reserves in Poland, Emma Rimmer
  • KGHM już eksploatuje złoże, którego sukces odkrycia obwieścił Miedzi Copper, Cleaner Energy
  • KGHM pozyskało koncesję na złoże miedzi. „Może dać nawet 20 mln ton”, Money.pl
  • Nowe złoża srebra i miedzi w Polsce. Największe odkrycie od 40 lat, Business Insider
  • Podstawowe informacje o miedzi, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowa Służba Geologiczna
  • Polska nie samym węglem i miedzą stoi. Co ciekawego skrywa polska ziemia?, Paweł Bednarz, Business Insider
  • Największa kopalnia srebra na świecie jest w Polsce. Produkuje ponad tysiąc ton rocznie, Damian Słomski, Money.pl