Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła – Case study

Zespół MarketHub wykonał badanie dla firmy, która potrzebowała analizy dotyczącej rynku pomp ciepła dużej mocy. Raport przez nas przygotowany miał na celu określić obecną sytuację oraz ukazać potencjał rynku. Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta, nasza analiza rynku pomp ciepła została zrealizowana z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na tę branżę.

POTRZEBA KLIENTA

  • Informacje na temat obecnej sytuacji i potencjału rozwoju rynku.
  • Identyfikacja rynku docelowego oraz decydentów na tym rynku.
  • Benchmark cenowy i produktowy.
  • Analiza konkurencji.

METODOLOGIA ANALIZY

Zespół MarketHub, chcąc zaprezentować klientowi kompletny obraz rynku oraz przekazać mu wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, posłużył się metodą desk research. W czasie realizacji projektu posiłkowaliśmy się raportami branżowymi, artykułami prasowymi, danymi statystycznymi, wypowiedziami specjalistów oraz wewnętrznymi zasobami danych.

NASZA ANALIZA
Analiza rynku pomp ciepła dużej mocy

Badanie przez nas przeprowadzone pokazało wartość oraz wielkość rynku. Obejmowało dogłębną analizę statystyczną rynku docelowego, w skład której wchodziło nie tylko zebranie danych, ale także opracowanie płynących z nich wniosków. W raporcie zostały uwzględnione także ważne aspekty prawne, które musiała zawierać tak szczegółowa analiza rynku pomp ciepła dużej mocy. Zaprezentowane zostały ponadto szczegółowe informacje na temat konkurencji – ze względu na specjalizację oraz decydentów rynku, w podziale na konkretne obszary geograficzne. Ustalone były także miejsca produkcji dla poszczególnych przebadanych firm.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Raport ukazał sytuację na rynku pomp ciepła, w tym trendy oraz innowacje, które pomogły naszemu klientowi wyznaczyć perspektywiczne obszary inwestycyjne.
  • Przeprowadzona dogłębna analiza konkurencji pozwoliła zidentyfikować nowych odbiorców usług oraz oferowane na rynku produkty.
  • Analiza porównawcza cen i produktów umożliwiła dywersyfikację usług klienta oraz zwiększyła świadomość pozycji konkurencji swojej oraz innych firm.
  • Przeprowadzone badanie doprowadziło do wskazania głównych decydentów rynku, z którymi nasz klient ma możliwość nawiązać współpracę.

Potrzebujesz podobnej usługi z zakresu analizy rynku lub analizy konkurencji? 

Ponieważ jest to oferta dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz nam, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy dla Twojej firmy bezpłatną wycenę projektu. 

* Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.