analiza rynku komponentów do hydrauliki siłowej

Projekty realizowane przez MarketHub bywają bardzo różne pod względem m.in. tematyki. Tym razem zrealizowaliśmy badanie dotyczące branży przemysłowej. Naszym klientem była firma, która zajmuje się produkcją komponentów do hydrauliki siłowej.

Przeprowadzona przez nas analiza rynku komponentów do hydrauliki siłowej miała na celu zbadanie ogólnej sytuacji rynkowej, a także zidentyfikowanie największej konkurencji w branży.

CEL ANALIZY RYNKU

Klient chciał dzięki analizie rynku uzyskać odpowiedzi na szereg pytań:

  • jak wygląda rynek części do hydrauliki siłowej w Polsce,
  • jakie podmioty działają na rynku hydrauliki siłowej w Polsce,
  • jak wygląda segmentacja produktowa na tym rynku,
  • jakie są trendy i innowacje w branży.

ANALIZA RYNKU KOMPONENTÓW DO HYDRAULIKI SIŁOWEJ

W przeprowadzonej przez nas analizie rynku opieraliśmy się na metodzie desk research. Pracowaliśmy z wykorzystaniem branżowych czasopism dostępnych online oraz kilkudziesięciu raportów opisujących rynek hydrauliki siłowej. Dodatkowo, po zidentyfikowaniu konkurencji wnikliwie przebadaliśmy strony internetowe firm pod kątem informacji na temat marketingu i oferty produktowej. Na tej podstawie dokonaliśmy segmentacji rynku.

Dane statystyczne były kluczowym źródłem, które umożliwiły nam oszacowanie wielkości oraz wartości produktów sprzedanych, a także określenie importu i eksportu komponentów wskazanych przez klienta. Zebrane dane zostały poddane interpretacji, dzięki czemu mogliśmy wysnuć kluczowe wnioski na temat rozwoju rynku hydrauliki siłowej.

Trendy i innowacje zaprezentowane w raporcie ukazały, jak wygląda rynek, a także wskazały, w co warto inwestować w nadchodzących latach. A analiza konkurencji pomogła określić liczbę podmiotów ze względu na profil wykonywanej działalności.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Zrealizowana przez nas analiza rynku komponentów do hydrauliki siłowej doprowadziła do wielu trafnych wniosków, które klient mógł wykorzystać, aby wdrożyć w swojej firmie niezbędne rozwiązania oraz podjąć strategiczne decyzje dotyczące rozwoju firmy na kolejne lata.

Dzięki wiedzy na temat konkurentów z branży oraz ich działań marketingowych klientowi udało się poznać nisze rynkowe i wdrożyć nowy proces budowania przewagi konkurencyjnej.

* Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.