Raport: Firmy, które opuściły rynek Rosyjski w wyniku wojny w Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała reakcję państw oraz firm z całego świata. Do nałożonych sankcji gospodarczych przez rządy wielu krajów dołączają się także międzynarodowe korporacje.

Przygotowana przez MarketHub analiza pozwoliła wyłonić 411 firm z całego świata, które do dnia przygotowania tego raportu, czyli do 15 marca 2022 roku, wydały oficjalnie stanowisko o ograniczeniu lub wstrzymaniu sprzedaży swoich produktów i usług.

Firmy, które podjęły taką decyzję, reprezentują wiele sektorów gospodarki – m.in. media, przemysł, górnictwo, motoryzację czy branżę technologiczną. Najwięcej firm postanowiło ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w sektorze handlu i gastronomii (130 firm). Do licznej grupy można zaliczyć także firmy z sektora informacji i komunikacji (108 firm).

Najwięcej firm spośród wszystkich państw, które zdecydowały się na wstrzymanie, blokadę lub zawieszenie sprzedaży swoich usług i produktów, odnotowano w USA (139 firm). Następnym krajem na tej liście jest Wielka Brytania (51 firm), a po niej są Polska, Niemcy i Japonia (po 21 firm).

Firmy ograniczające działalność w Rosji w wyniku wojny w Ukrainie to między innymi:

 • Adidas (wstrzymanie sprzedaży na terenie Rosji, zerwanie współpracy z Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej),
 • Amazon (blokada usług i sprzedaży na terenie Rosji),
 • Nestle (zawieszenie inwestycji i wstrzymanie dostaw wybranych marek),
 • eBAY (zawieszenie dostaw do Rosji),
 • App Store (blokada rosyjskich kart płatniczych),
 • Suzuki (wstrzymanie dostaw do Rosji),
 • Netflix (wstrzymanie działalności na terenie Rosji, zawieszenie prac nad rosyjskimi produkcjami).

Bezpłatny raport przygotowany przez zespół MarketHub zawiera listę firm na dzień 15 marca 2022 roku, które zdecydowały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność w Rosji. W raporcie Firmy, które ograniczyły działalność w Rosji w wyniku wojny w Ukrainie zaprezentowane zostały:

 • firmy, które ograniczyły swoją działalność w Rosji,
 • firmy, które wycofały rosyjskie produkty w Polsce,
 • stanowiska poszczególnych firm wobec wojny w Ukrainie,
 • firmy według sektorów działalności oraz krajów głównej siedziby.