Innowacje w przemyśle deratyzacji

Innowacje w przemyśle deratyzacji – Case study

Do naszej firmy zgłosił się producent rozważający wejście na rynek zagraniczny ze swoją ofertą. Przed podjęciem finalnej decyzji o internalizacji, klient potrzebował poznać wszystkie kluczowe innowacje w przemyśle deratyzacji oraz rozwiązania stosowane przez pozostałych graczy.

POTRZEBA KLIENTA

Klient – firma działająca w branży rozwiązań deratyzacyjnych – zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie badania rynkowego w zakresie:

  • identyfikacji innowacji na rynku deratyzacji,
  • identyfikacji potencjalnej konkurencji.

NASZA ANALIZA
Innowacje w przemyśle deratyzacji

W ramach wykonanego przez nas badania rynku zgromadziliśmy informacje na temat innowacji wykorzystywanych na rynku deratyzacji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Zastosowaliśmy w tym celu metodę desk research. Zebrane dane uzupełniliśmy opisem trendów występujących na tym rynku, a związanych z postępem technologicznym oraz zmieniającym się prawodawstwem. Dzięki temu mogliśmy zaprezentować klientowi kompleksowy obraz innowacji w przemyśle deratyzacyjnym.

Stosując metodę desk researchu, zidentyfikowaliśmy ponadto bezpośrednią konkurencję klienta we wskazanych przez niego obszarach. Po dokonaniu dogłębnego przeglądu oferty i działalności firm, byliśmy w stanie stworzyć ich szczegółowe profile. Uzyskaliśmy między innymi informacje na temat stosowanych przez nie rozwiązań, potwierdzając w ten sposób unikatowość produktu klienta.

Po zgromadzeniu wszystkich informacji o innowacjach i konkurencji, kolejnym krokiem było przeprowadzenie dogłębnej analizy tych danych. W efekcie zastosowania tak szerokiego podejścia oszacowaliśmy potencjał wprowadzenia na rynek zagraniczny innowacyjnego produktu oferowanego przez naszego klienta.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań stosowanych w przemyśle deratyzacyjnym.
  • Ocena produktu klienta i jego potencjału sprzedażowego na tle innych innowacji branżowych.
  • Rozpoznanie trendów występujących na rynku deratyzacji.
  • Identyfikacja bezpośredniej konkurencji naszego klienta.
  • Ocena możliwości i potencjału wejścia na rynek zagraniczny.

Potrzebujesz podobnej analizy rynku lub analizy konkurencji?

Ponieważ jest to usługa dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta,
skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz.
Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

* Ze względu na umowę o poufności w tym studium przypadku nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.