Można by długo rozwodzić się nad tym, jak analiza konkurencji przydaje się w biznesie i snuć przy tym opowieści. Zamiast tego, proponujemy Wam lekturę w postaci 5 obszarów działania firmy, gdzie analiza konkurencji jest absolutnie konieczna. Oto one:

1. Wejście na nowy rynek

Chcąc zacząć działać na jakimkolwiek rynku, trzeba najpierw sprawdzić czy ma ona szansę powodzenia. Analiz konkurencji ma w tym swoje, niebagatelne znaczenie.

Odpowie nam na pytania:

  • Ile firm o takim samym profilu działa na danym rynku, np. w Polsce lub w moim mieście?
  • Czy firmy działające już na rynku wyczerpały jego potencjał? Innymi słowy, czy jest jeszcze miejsce dla mojej działalności?
  • Czy firmy obecne na rynku dobrze sobie na nim radzą? Czy są rentowne?
  • W jaki sposób moja konkurencja dociera do klientów?
  • Co ja mogę zrobić lepiej niż podmioty już działające w mojej branży?

2. Wprowadzenie na rynek nowego produktu / usługi

Wprowadzając nowy produkt czy usługę na rynek, trzeba dokładnie przyjrzeć się zapotrzebowaniu na nie i rozwiązaniom, które na tym rynku są już dostępne Przyglądamy się tu bardzo ważnie firmom, które stoją za konkurencyjnymi, względem naszych, produktami i usługami oraz badamy czynniki ich sukcesu.

W ten sposób budujemy fundament pod strategię rozwoju produktu.

3. Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to nie tylko określenie wizji i misji firmy, kojarzące się z przyjemnym bujaniem w obłokach i wyobrażaniem sobie sukcesów naszego biznesu. By podejść do tematu na poważnie, potrzebujemy, aby nasza strategia opierała się na danych i informacjach odzwierciedlających realia rynku. Część z tych realiów zawsze kształtować będzie nasza konkurencja, a budowana strategia marketingowa powinna określać, jakimi metodami tę konkurencję wyprzedzimy.

4. Fuzja lub przejęcie innego podmiotu

Na koniec przykład ekspansywnego rozwoju, który już absolutnie nie powinien wzbudzać zdziwienia. Wykupienie innego podmiotu działającego w naszej branży lub połączenie się z nim. Nie sposób podjąć takiej decyzji bez gruntownej analizy rynku i konkurencji, identyfikacji odpowiedniego podmiotu i jego dogłębnej weryfikacji.

5. Monitoring konkurencji

Biznes to trzymanie ręki na pulsie i weryfikacja, czy cały czas utrzymujemy obrany kierunek. Nie można jednak biec naprzód nie spoglądając na to, co dzieje się na sąsiednich torach w naszym biznes-maratonie.

Analiza i regularny monitoring działań konkurencji pozwalają dostrzec zwroty akcji na rynku i nowe pomysły konkurentów oraz – co ważne – odpowiednio na nie zareagować,  nawet, jeśli nie przełoży się to bezpośrednio na zmianę naszych działań. Wszak brak reakcji to też reakcja. Ważne, by reagować świadomie.

Wszystko to jednak zaczyna się właśnie od solidnej analizy konkurencji. Jeśli więc czujesz, że nie do końca wiesz o swoich konkurentach to, co wiedzieć powinieneś, napisz do nas.