Na początku stycznia, została ogłoszona przez PARP kolejna edycja konkursu Go to Brand. W ramach konkursu można zdobyć dofinansowanie na międzynarodową promocję projektów, marek i produktów. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługę doradczą, która wskaże jak skutecznie wypromować Twoją firmę za granicą. O jakiej usłudze doradczej mowa? O analizie rynku i konkurencji.

Usługa doradcza Go To Brand

Analiza rynku to dogłębne zbadanie potencjału, jakim dysponuje nowy rynek. Rynek, który ma być przyszłym rynkiem zbytu dla produktów lub usług. Analizie podlega potencjał rozwoju rynku w perspektywie kilku najbliższych lat, a także analiza otoczenia biznesowego, które będzie towarzyszyć prowadzeniu działalności.

Pod uwagę bierze się np. warunki prawne, które koniecznie trzeba spełnić, jeśli zakłada się lokalną spółkę. Przyjrzeć też trzeba się np. potrzebnym atestom i certyfikatom dla sprzętu technologicznego lub produktów.

To także analiza potencjalnych zagrożeń, które mogą skutecznie zablokować wejście na nowy rynek lub zmniejszyć oczekiwany rezultat. Mogą to być, różnice kulturowe w prowadzeniu przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym czy sposób budowania komunikatów i wybór kanału komunikacji z przyszłym odbiorcą. Nie może również zabraknąć analizy przyszłych konkurentów.

Analiza konkurencji w działaniu

Konkurencja to kolejny obszar, który podlega analizie. Konieczna jest identyfikacja kluczowych graczy na rynku oraz ich strategia sprzedaży, cen oraz strategia marketingowa. Ważne jest zdobycie informacji, jak udało się największym firmom osiągnąć sukces. Potrzebne jest też zrozumienie, dlaczego pewne metody lub strategie sprzedaży zadziałały lub zakończyły się porażką.

Na uwagę zasługują również plany przyszłej konkurencji na rozbudowę oferty swoich produktów, prace nad innowacyjną technologią albo ekspansja zagraniczna. Aspektów kompleksowej analizy rynku i konkurencji może być jeszcze więcej. A zgromadzone informacje i ich analiza pozwalająca na zrozumienie rynku, powinny być podstawą do kolejnego etapu, czyli opracowania skutecznej strategii wejścia na nowy rynek.

Skuteczne umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa

Samo wiem, że rynek jest duży, chłonny i ma potencjał to za mało. Należy ustalić w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę i jak przełożyć ją na realne działania, odnoszące zamierzony sukces. Po wsparcie w analizie rynku i konkurencji trzeba zgłosić się do podmiotu, który podobne realizacje ma już za sobą. Jest w stanie przewidzieć, jakie zagadnienia powinny podlegać analizie, gdzie szukać informacji, aby proces pozyskiwania ich i analizy nie przeciągał się w nieskończoność.

Potrzebna jest firma, która ma w swoich zasobach kontakty do osób, które na nowym rynku działają i wiedzą, na co szczególnie zwrócić uwagę. Jeśli chcesz przeznaczyć część środków dofinansowania Go To Brand na usługę doradczą, skontaktuj się z nami. Skorzystaj z naszego doświadczenia w analizach rynku i konkurencji.