Realizując projekty dla naszych klientów korzystamy z rozmaitych źródeł informacji i danych. Niekiedy też, samodzielnie te dane generujemy przeprowadzając badania pierwotne. Oto przykład jednego z takich projektów – analiza rynku fitness w jednym z polskich miast. 

Potrzeba klienta:

  1. Zweryfikowanie opłacalności inwestycji w obiekty fitness w jednym z polskich miast
  2. Zbadanie potencjału klientów
  3. Pozyskanie opinii potencjalnych klientów na temat ewentualnej inwestycji

Nasze rozwiązanie:

Realizacja projektu dzieliła się na fazy realizowane z wykorzystaniem różnych metod badawczych. Punkt wyjścia stanowiła analiza desk research pozwalająca pozyskać szereg danych i informacji, koniecznych do zrozumienia specyfiki rynku.

Na tym etapie zidentyfikowaliśmy potencjalną konkurencję naszego klienta i przeprowadziliśmy jej segmentację i profilowanie wraz z analizą cen. Dodatkowo, wykonaliśmy dla klienta interaktywną mapę konkurencji w wersji online.

Istotną część raportu stanowiła analiza potencjału lokalizacji planowanej inwestycji. Na tym etapie zgromadziliśmy szereg danych ilościowych dotyczących miasta i jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem statystyk demograficznych. Pozyskaliśmy także szereg danych i informacji w zakresie inwestycji, jakie ma podejmować miasto, a które mogą mieć długofalowy wpływ na inwestycję naszego klienta. To także część, w której korzystamy nie tylko z internetu, ale też z szeregu źródeł offline.

Najważniejszy element projektu stanowiło jednak przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców. Zrealizowaliśmy badania pierwotne w terenie. Pytaliśmy respondentów o szereg zagadnień, które odzwierciedlały ich podejście do aktywności sportowej i nawyki w tym zakresie, a także ocenę potencjalnej inwestycji. Nasi respondenci pomogli zweryfikować założenia projektu, a dostarczona przez nas analiza znalazła swoje odzwierciedlenie w modelu biznesowym przyjętym przez naszego klienta.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.