Ostatnio opisywaliśmy na naszym blogu analizę SWOT. Jej, swego rodzaju przedłużenie, stanowi natomiast analiza PEST, o której nieco szerzej dzisiaj.


Na etapie analizy czynników O(pportunities) i T(hreats) w SWOT, koncentrujemy się na otoczeniu przedsiębiorstwa. Pozwala to na wychwycenie pojawiających się szans i zagrożeń, a w dalszej perspektywie – adekwatną reakcję na nie. Na czynnikach zewnętrznych wpływających na firmę koncentrujemy się także przeprowadzając analizę PEST. Dzięki niej możemy przyjrzeć się im w sposób uporządkowany i kompleksowy.

Metodyka analizy PEST

Oto obszary brane pod uwagę w PEST, a ty samym wyjaśnienie nazwy metodyki:
Polityka – to czas na rozpatrzenie, w jaki sposób na naszą branżę mogą wpływać obowiązujące przepisy, planowane zmiany w prawie, zarówno tym krajowym jak i międzynarodowym, konflikty, naciski ze strony różnych grup interesów itd.
Przykład: deregulacja wielu profesji jako czynnik mogący spowodować wzrost podaży usług lub wpływ niedawnego rosyjskiego embargo na polską branżę spożywczą.

Ekonomia – a więc wszystko to, co dzieje się w gospodarce. Jej tempo wzrostu, aktualne i przewidywane trendy, podatki, sezonowość, handel zagraniczny czy kursy walut.
Przykład: spadek cen ropy na światowych rynkach przekładający się na niższe ceny paliw i koszty w firmach transportowych.

Społeczeństwo – rozumiane najczęściej jako odbiorca usług biznesu, dla którego przeprowadzana jest analiza.
Przykład: starzejące się społeczeństwo to potencjał dla przedsiębiorstw dostarczających produkty i usługi dedykowane seniorom. Z kolei moda na prowadzenie zdrowego trybu życia może otwierać rynek dla trenerów personalnych.

Technologia czyli wszystko to, czym otaczamy się na co dzień, co dociera do coraz to nowych obszarów naszego życia. Analizując te czynniki koncentrujemy się na technologiach, wynalazkach, patentach i szansach na wejście na rynek i pozytywne ich przyjęcie przez konsumentów.
Przykład: aplikacje mobilne służą już nie tylko rozrywce, pracy czy edukacji. Wykorzystywane są także w terapii osób, np. z zaburzeniami autystycznymi. Zmieniają się także kanały komunikacji… Ile sms’ów dziennie wysyłacie dziś, a ile ich słaliście 20 lat temu?

Skrupulatne przeanalizowanie wszystkich obszarów w PEST pozwala na zrozumienie swojego otoczenia rynkowego, nie tylko w skali branży, ale także w szerszej perspektywie. To z kolei pozwala w porę reagować na zmieniającą się sytuację.