Chyba każdy słyszał o analizie SWOT i miał do czynienia z matrycą, gdzie skrupulatnie rozpisywane są czynniki oddziałujące na przedsiębiorstwo w podziale na: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT bywa niedoceniany, być może dlatego, że o tej metodzie słyszymy od liceum. Tymczasem wykorzystanie tej metody ułatwia i porządkuje strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

Schemat analizy SWOT

Schemat analizy SWOT został zaprojektowany w taki sposób, aby w pierwszej kolejności skoncentrować się na czynnikach wewnętrznych, w pełni zależnych od przedsiębiorstwa i zarządzających nim osób.

Aby naprawdę solidnie przeprowadzić analizę na etapach SW, trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się poszczególnym elementom funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warto przy tym zatrzymać się dłużej przy obszarach nieoczywistych i często niedocenianych, jak choćby wdrożone normy i standardy czy procedury zarządzania wiedzą w firmie. W czasach, gdy musimy optymalizować procesy biznesowe, a informacja i wiedza stanowią kluczowy kapitał, to właśnie te czynniki mogą – w długofalowej perspektywie – decydować o być czy nie być przedsiębiorstwa.

Dzięki uważnej analizie mocnych i słabych stron firmy lepiej też zrozumiemy jego otoczenie rynkowe. Tylko przy uwzględnieniu takiego kontekstu można naprawdę trafnie zidentyfikować szanse i zagrożenia, z jakimi należy się liczyć.

Łatwiej jest spojrzeć na firmę jako całość, rozłożyć ją na czynniki pierwsze, a później przejść do analizy branży, w której funkcjonujemy. Na tym etapie z pomocą przyjdzie kolejna z metod analitycznych, o której wkrótce przeczytacie na naszym blogu.