Desk research – od niego zaczyna się w zasadzie każdy projekt badawczy i analityczny – czym więc jest, na czym polega? Oto on.

Desk research najogólniej można zdefiniować jako analizę danych zastanych, tego, co już zostało przez kogoś opublikowane i udostępnione. Jest to jedna z metod analizy i w praktyce bardzo często oznacza po prostu zbadanie zasobów Internetu,choć do danych zastanych zaliczamy także te dostępne w tradycyjnej formie.

Dlaczego wszystko się zaczyna od desk research’u? Ponieważ nawet w przypadku realizacji bardziej złożonych i skomplikowanych projektów, desk research stanowi wstęp do nich. Pozwala na sprofilowanie klienta, określenie jego pozycji rynkowej, rozpoznanie dostępności danych i możliwego zakresu realizacji zlecenia jeszcze na etapie jego wyceny.

Jakie źródła bierze się pod uwagę w ramach desk research? Korzysta się z branżowych źródeł informacji, publikacji i baz urzędów statystycznych, agend rządowych, organizacji międzynarodowych czy rozmaitych rejestrów.

Zespół Infobrokerskiej jako specjaliści w branży informacyjnej, świetnie porusza się w zasobach informacyjnych i potrafi szybko i efektywnie je wykorzystać. Jak dotąd zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów opartych o analizę desk research, dając naszym klientom trafną odpowiedź na ich zapytanie.