BADANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI

  Opinie o marce
  Wizerunek marki
  Skojarzenia z marką
  Oczekiwania klientów
  Zachowania klientów
  Lojalność klientów

  JAK POMAGA BADANIE ŚWIADOMOŚCI MARKI?

  Marka to cecha oferty, która często decyduje o wyborze danego produktu lub usługi. Badanie świadomości marki zapewnia zaś wiedzę, dzięki której można zaplanować skuteczne działania promocyjne, kształtować pozytywny wizerunek marki, umacniać lojalność wobec marki oraz budować przewagi konkurencyjne na rynku. Pomiar świadomości marki dostarcza informacji, które są niezbędne w wielu procesach marketingowych oraz sprzedażowych:

  • ocena skuteczności kampanii marketingowych i reklamowych pomaga wdrażać coraz bardziej efektywne działania promocyjne oraz dobierać najbardziej zyskowne kanały komunikacji,
  • poznanie prawdziwych (pozytywnych i negatywnych) opinii klientów na temat marki, czyli znajomość obecnego postrzegania marki pozwala szybko reagować na zmiany lub potencjalne sytuacje kryzysowe, a także wdrażać rozwiązania budujące pożądany, pozytywny wizerunek oraz wzmacniające lojalność wobec marki,
  • zidentyfikowanie zwyczajów zakupowych konsumentów, w tym np. źródeł czerpania informacji o marce, umożliwia wzmocnienie przewagi konkurencyjnej poprzez lepsze promowanie oferty oraz odpowiadanie na zmieniające się preferencje klientów.

  JAKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ?

  Badanie świadomości marki pomaga dotrzeć do informacji takich jak:

  • oczekiwania konsumentów,
  • preferencje zakupowe konsumentów,
  • skojarzenia z marką wskazywane przez konsumentów,
  • poziom utożsamienia się konsumentów z marką,
  • lojalność konsumentów wobec marki,
  • atrakcyjność wizerunku marki w oczach konsumentów,
  • poziom znajomości oferty ze strony konsumentów,
  • zakres śledzenia marki w social mediach przez grupę docelową.

  JAKIE RODZAJE ŚWIADOMOŚCI MARKI BADAMY?

  Świadomość spontaniczna (ang. Spontaneous Brand Awareness) – odsetek respondentów, którzy potrafią bez wsparcia ze strony ankietera wskazać nazwę marki z danej grupy produktowej.

  Świadomość wspomagana (ang. Prompted Brand Awareness) – odsetek respondentów, którzy deklarują znajomość marki z danej grupy produktowej po przytoczeniu jej nazwy przez ankietera.

  Świadomość TOM (ang. Top of Mind Awareness) – odsetek respondentów, którzy samodzielnie wymieniają określoną markę jako pierwszą wśród marek z danej grupy produktowej.

  DLACZEGO ZLECIĆ BADANIE WŁAŚNIE NAM?

  Badanie świadomości marki może być niezwykle pomocne w codziennej pracy nad budowaniem wizerunku oraz zwiększaniem sprzedaży. Aby jednak móc uzyskać wiarygodne dane oraz praktyczne rekomendacje, konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji i narzędzi. Współpracując z MarketHub, masz gwarancję, że projekt wykonują eksperci:

  • mający bogate doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów świadomości marki,
  • korzystający z profesjonalnych narzędzi do realizacji ankiet online,
  • potrafiący dotrzeć nawet do trudno dostępnych informacji,
  • mogący uzupełnić projekt danymi z tysięcy źródeł informacji w 9 językach.

  KLIENCI CENIĄ NASZ RESEARCH
  ZA ISTOTNY WKŁAD W ROZWÓJ ICH FIRM

  W trakcie współpracy zespół Infobrokerskiej wykazał się dużą elastycznością i zaangażowaniem w realizowany projekt, dlatego polecam usługi tej firmy.

  Kombud

  Serdecznie polecam współpracę z firmą Infobrokerska.pl każdemu, komu zależy na oszczędności czasu pracowników i kosztów oraz otrzymaniu informacji dostosowanych do potrzeb firmy.

  greensteam

  Firma wykonała dla nas w języku angielskim analizę rynku produktu, obejmującego kraje europejskie i pozaeuropejskie. Firma wykazała się dużym zrozumieniem naszych potrzeb biznesowych, decydując się na przygotowanie pierwszej części analizy w wymagająco krótkim czasie, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Przedstawione informacje stanowią duży wkład do zasobów wiedzy naszej spółki.

  Z pełnym przekonaniem mogę polecić usługi firmy każdemu przedsiębiorcy, poszukującemu specjalistycznego wsparcia w dziedzinie analizy rynku.

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. potwierdza wykonanie dzieła w ramach projektu „Kapitał na Innowacje” PO IG, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej w zakresie analizy desk research rynku na produkt informatyczny do nauki muzyki w Niemczech i Polsce oraz analizę potencjalnych konkurentów firmy.

  MARR

  Firma sumiennie i terminowo wywiązała się z realizacji projektu. Doświadczenie w realizacji tego typu usług i wysokie kwalifikacje pracowników przełożyły się na efekty, które całkowicie spełniły nasze oczekiwania. Szczególnie cenimy sobie zaangażowanie oraz otwartość na dostosowanie projektu do naszych potrzeb.

  Nasza współpraca przebiegła sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego rekomendujemy Markethub jako specjalistę w wyszukiwaniu i analizie informacji dla biznesu.

  DOŁĄCZ DO MAREK, KTÓRE ODNOSZĄ SUKCES
  DZIĘKI NASZEMU RESEARCHOWI

  Masz pytanie?
  Zadzwoń do nas!

  503 666 166 lub 795 455 405

  Zapytaj o badanie świadomości marki

  This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.