Tag Archive for: rynek hutniczy

Rynek hutniczy w Polsce

Rynek hutniczy w Polsce ma długą tradycję w sektorze przemysłu. W dominującej większości jest to rynek prywatny (ok. 97% firm) i opiera się na produkcji i obróbce stali. Według prognoz World Steel Association, do 2050 popyt na stal wzrośnie o 50%, jednak zmiany w obszarze biznesowym i prawnym sprawiły, że produkcja stali w Unii Europejskiej […]