Wpisy

Rynek hutniczy w Polsce

Rynek hutniczy w Polsce ma długą tradycję w sektorze przemysłu. W dominującej większości jest to rynek prywatny (ok. 97% firm) i opiera się na produkcji i obróbce stali. Według prognoz World Steel Association, do 2050 popyt na stal wzrośnie o 50%, jednak zmiany w obszarze biznesowym i prawnym sprawiły, że produkcja stali w Unii Europejskiej staje się nierentowna, co powoduje tzw. ucieczkę produkcji hutniczej.

Jak wskazują eksperci, rynek hutniczy w Polsce w znacznym stopniu jest zależny nie od popytu na rynku, ale od zewnętrznych warunków funkcjonowania, które nie są obecnie sprzyjające dla przedsiębiorstw. Po dwóch latach spadków zużycia wyrobów hutniczych, prognozowana jest względna poprawa i stabilizacja branży w 2021 roku.

Czytaj dalej