Dofinansowanie na usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji firmy

W maju 2022 został ogłoszony przez PARP konkurs „Internacjonalizacja MŚP” dla Polski Wschodniej, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie o wartości nawet do 900.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju firm poprzez sfinansowanie kosztów wprowadzenia oferowanych przez nie produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które działają na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowanie z konkursu „Internacjonalizacja MŚP” można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze związane z przygotowaniem modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji firmy.

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP”

Beneficjenci programu: firmy MŚP z Polski Wschodniej posiadające co najmniej jeden produkt o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Termin składania wniosków: do 29 czerwca 2022

Maksymalne dofinansowanie: 900.000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Więcej informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl

Usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji firmy

Jednym z wymogów uczestnictwa w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” jest przygotowanie dokumentu prezentującego model biznesowy związany z wprowadzeniem produktu lub usługi na nowe rynki zagraniczne. Ogólna, opisowa informacja nie wystarczy jednak, aby pozyskać dofinansowanie i odnieść sukces. Nowy model biznesowy powinien zawierać jak najbardziej szczegółowe dane rynkowe, które udowodnią, że internacjonalizacja będzie mogła przynieść mierzalne korzyści i zyski.

Dane potrzebne do uzupełnienia dokumentacji konkursowej można pozyskać, przeprowadzając analizę rynku i analizę konkurencji. Wnioski z tych analiz pomogą ponadto przełożyć suche dane na konkretne działania prowadzące do sukcesu na rynku zagranicznym.

W MarketHub możemy wykonać dla Twojej firmy kompleksowe usługi doradcze związane z przygotowaniem modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji firmy, które będzie można sfinansować z konkursu „Internacjonalizacja MŚP. Korzystając z pomocy naszej firmy, zwiększasz szansę na pozyskanie dofinansowania oraz skracasz czas analiz i przygotowania dokumentów konkursowych.

Analiza rynku i analiza konkurencji to podstawa skutecznej strategii wejścia na rynki zagraniczne

Kluczem do opracowania skutecznej strategii internacjonalizacji firmy jest dogłębne poznanie docelowego rynku.

Analiza rynku dostarcza szczegółowych danych na temat przyszłego rynku zbytu produktów lub usług. Wskazuje, jaka jest jego wartość, wielkość oraz potencjał rozwoju. Pomaga zidentyfikować czynniki sukcesu oraz bariery wejścia na rynek i wyjścia z niego. Ukazuje otoczenie biznesowe, w którym przyjdzie firmie działać – od aspektów prawnych i organizacyjnych (w tym niezbędne atesty, pozwolenia i certyfikaty), po zagadnienia związane z marketingiem, dystrybucją oraz technologią (np. innowacje i trendy konsumenckie). Pokazuje też, na jakie zagrożenia należy się przygotować, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

Analiza konkurencji pomaga z kolei lepiej poznać otoczenie konkurencyjne na nowym rynku – zarówno konkurencję bezpośrednią, jak też pośrednią i substytucyjną. Dzięki tej analizie można dowiedzieć się m.in.: jakie firmy działają na danym rynku, jaka jest ich strategia i model biznesowy, jakie produkty oraz usługi oferują, jak promują i sprzedają swoją ofertę, z czego wynika ich sukces lub porażka, z jakich źródeł finansowania korzystają, jakie mają plany na dalszy rozwój (np. w obszarze portfolio produktów i innowacji technologicznych).

Dlaczego warto sięgnąć po usługi doradcze MarketHub?

  • Wiemy, gdzie szukać informacji, aby proces pozyskiwania danych i aplikowania o dofinansowanie przebiegł szybko i sprawnie.
  • Wiemy, jak zweryfikować i zharmonizować wyszukane informacje, aby zwiększyć wiarygodność analiz i skuteczność planowanych działań.
  • Wiemy, na co zwracać uwagę przy opracowywaniu strategii wchodzenia na nowe rynki, przez co proponujemy rzetelne i praktyczne know-how.

Chcesz zyskać dofinansowanie Internacjonalizacja MŚP?
Chcesz przeznaczyć część środków na usługę doradczą?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

Zadzwoń lub napisz do nas! 503 666 166 lub 668 759 555

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.