Analiza rynku sprzedaży pod kątem zastosowania
sztucznej inteligencji (SI)

case study