analiza rynku sztucznej inteligencji

Dla jednego z naszych stałych klientów opracowaliśmy kolejną analizę. Tym razem, analizowaliśmy jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana we wsparciu handlu detalicznego oraz jakie są trendy w zastosowaniu SI na świecie.

Potrzeba klienta 

  1. Zweryfikowanie, do czego jest wykorzystywana sztuczna inteligencja w sprzedaży
  2. Poznanie aktualnych trendów w wykorzystaniu SI w sprzedaży na świecie

Analiza rynku sztucznej inteligencji

Pierwszy etap: desk research. Punkt wyjścia dla każdej analizy i przygotowywanego przez nas raportu. Metoda ta pozwala zapoznać się z szeregiem danych i informacji.  Co więcej, jest niezbędna do zrozumienia podstawowych pojęć i specyfiki badanego rynku.

Źródła informacji i danych, z których korzystaliśmy w przygotowaniu raportu to m.in.

  • dostępne raporty rynkowe,
  • wyniki badań pierwotnych,
  • dane statystyczne organizacji branżowych,
  • materiały prasowe,
  • strony internetowe firm z analizowanych branż. 

Co znalazło się w raporcie?

Obok światowych trendów oraz zastosowań SI w sprzedaży, w raporcie znalazły się takie informacje jak:

  • dane statystyczne dotyczące m.in. wielkości obu rynków,
  • przewidywania dotyczące rozwoju rynku sprzedaży i rozwoju rynku sztucznej inteligencji,
  • szanse, bariery i zagrożenia w zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja w sprzedaży

Jedną z istotnych części raportu stanowiły wyniki badań przeprowadzonych wśród dyrektorów kilkuset największych firm z sektora retail. Badanie dotyczyło nastrojów, jakie towarzyszą przedsiębiorcom we wdrażaniu sztucznej inteligencji w ich firmach. Badanych zapytano również o kierunki rozwoju SI z ich perspektywy. Dodatkowo dotarliśmy również do badań i opinii konsumentów na temat zastosowania sztucznej inteligencji w sprzedaży i wykorzystania tej technologii z ich perspektywy.

Wisienka na torcie

Na koniec uzupełnieniem raportu były zebrane i krótko omówione krajowe polityki i plany rozwoju sztucznej inteligencji w Europie, Afryce, Stanach Zjednoczonych i Azji.

Potrzebujesz analizy dla Twojej firmy?

Zadzwoń 503 666 166 lub 668 759 555

lub napisz na info@markethub.pl

Porozmawiajmy, jak analiza rynku może pomóc

w dalszym rozwoju Twojej firmy!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.