Analiza rynku usług oprogramowania IT

Analiza rynku usług oprogramowania IT w Polsce – Case study

Dla zagranicznego klienta przygotowującego się do ekspansji zagranicznej, wykonaliśmy obszerną analizę potencjału wejścia na polski rynek usług testowania oprogramowania IT*. 

POTRZEBY KLIENTA

Klient chciał dowiedzieć się: 

  • w jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa wykorzystują technologie informatyczne;
  • jak wygląda wykorzystywanie kluczowego dla klienta oprogramowania IT w Polsce przez różne przedsiębiorstwa;
  • ile firm na polskim rynku zajmuje się tworzeniem wskazanego przez klienta oprogramowania IT oraz ile firm zajmuje się jego testowaniem;
  • jakie są trendy, luki i potencjał inwestycji na rynku oprogramowania IT w Polsce.

NASZA ANALIZA

W zakresie wykonanej przez nas analizy znalazło się m.in. znalezienie informacji o wartości rynku usług oprogramowania IT w Polsce, opracowanie listy firm według wskazanych przez klienta kryteriów oraz dotarcie do danych o procencie przedsiębiorstw z różnych branż, które wykorzystują oprogramowanie IT w swojej infrastrukturze informatycznej.

W ramach badania potencjału rynku, skontaktowaliśmy się również z wybranymi, polskimi firmami, które mogłyby być zainteresowane usługami oferowanymi przez klienta. Następnie, zgromadzone informacje poddaliśmy analizie oraz syntezie, dzięki czemu zaproponowaliśmy klientowi wnioski oraz rekomendacje w procesie wejścia na polski rynek. Analiza została dostarczona klientowi w formie raportu, gotowego do przedstawienia inwestorowi.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • identyfikacja polskich firm zajmujących się tworzeniem wskazanego przez klienta oprogramowania IT oraz zobrazowanie wielkości rynku;
  • lista wdrożeń wskazanego przez klienta oprogramowania IT w polskich przedsiębiorstwach;
  • identyfikacja bezpośredniej konkurencji, czyli firm testujących wskazane oprogramowanie IT oraz wytypowanie 10 z nich, do dalszej analizy konkurencji i benchmarkingu [przeczytaj];
  • zobrazowanie potencjału wejścia na polski rynek testowania oprogramowania IT.


Potrzebujesz podobnej analizy rynku? To usługa zawsze dopasowana do potrzeb klienta, dlatego skontaktuj się z nami i powiedz, jakich informacji potrzebujesz. Przygotujemy bezpłatną wycenę projektu i zaproponujemy konkretne rozwiązania.

 

*Ze względu na umowę o poufności nie podajemy szczegółów ani wszystkich elementów wykonanej analizy rynku.