Uchodźców przebywających na terenie Polski oraz walczącą o niepodległość Ukrainę wsparło już wiele firm działających w Polsce. W mediach co chwilę publikowane są informacje o kolejnych firmach, które wpłacają datki lub organizują zbiórki z żywnością i innymi najpotrzebniejszymi artykułami. Na dzień 15 marca 2022 roku łączna suma środków przekazanych przez polski biznes wyniosła ponad 460 mln złotych. Wszystko wskazuje na to, że kwota ta będzie rosła.

Polski biznes dla Ukrainy – swoje siły łączą korporacje, MŚP i NGO

Przygotowany przez MarketHub raport BIZNES DLA UKRAINY pozwolił zidentyfikować aż 165 polskich firm, w tym także firmy z kapitałem zagranicznym działające na terenie Polski, które pomogły naszym wschodnim sąsiadom. W pomoc zaangażowane są nie tylko duże firmy, ale i te z sektora MŚP. Do największych gigantów, które wsparły finansowo, należy Fundacja IKEA, Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka.

Udzielana przez polski biznes pomoc przybiera różne formy – od zbiórek żywnościowych, przez walkę z dezinformacją, po transport potrzebnych produktów do wyznaczonych punktów. Najwięcej zaoferowano pomocy psychologicznej, prawnej, finansowej i medycznej w postaci teleporad, obniżania opłat za przelewy czy oferowania przez polskich operatorów sieci komórkowych darmowych minut do Ukrainy.

Spora część firm angażuje się także w zbiórki z kilkoma polskimi organizacjami, np. Polską Akcją Humanitarną, Caritas Polska, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankiem Żywności SOS czy zbiórkami Siepomaga.pl, Zrzutka.pl.

Najwięcej pomagających firm to podmioty z sektora handlu i gastronomi

Najwięcej firm, które wsparły Ukraińców, to te z sektora handlu i gastronomii. Stanowią one aż 36,2% ze zidentyfikowanych 165 polskich firm. Łączne przekazane środki z tego sektora wyniosły ponad 353 mln złotych. Firmy, które należą do tego sektora, to między innymi Żabka, Maspex, Pepco, Selgros Cash&Carry, KEEN, Kazar, Lewiatan czy Answear.

Wśród firm z sektora informacji i komunikacji, które zaoferowały pomoc, znalazły się CD Project, Polsat i Fundacja Polsat, Asseco, LiveChat Sofware czy Techland. Sektor ten stanowi 17,8% z zidentyfikowanych 165 firm. Łączne środki przekazane przez ten sektor wyniósł 12,1 mln złotych. Pod względem wartości znacznie więcej przekazał sektor finansów i bankowości. Kwota ta opiewała na ponad 60 mln złotych.

BIZNES DLA UKRAINY.
DZIAŁANIA CSR POLSKIEGO BIZNESU, WSPIERAJĄCE WALCZĄCĄ UKRAINĘ

W raporcie przygotowanym przez MarketHub zaprezentowane zostały:

  • szczegółowe informacje o inicjatywach CSR podejmowanych przez polski biznes,
  • forma udzielonego wsparcia – środki finansowe, wsparcie usługowe i rzeczowe,
  • wysokość wsparcia finansowego udzielonego przez poszczególne firmy,
  • pomoc w podziale na sektory działalności firm udzielające wsparcia.